මිල (රු)

-

Badminton Racket (AYPK238-5)
Badminton Racket (AYPK238-5)

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,950

butterfly racquet
butterfly racquet

අද 12:48 පව, කළුතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,000

Yonex arcsaber..
Yonex arcsaber..

අද 11:10 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

Yonex Voltric 7 Tension 24 X 35
Yonex Voltric 7 Tension 24 X 35

සාමාජිකයාඊයේ 10:19 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,500

basket ball
basket ball

ඊයේ 12:39 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 750

voltric z force
voltric z force

23 ඔක් 7:48 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

2 Golf Sets
2 Golf Sets

සාමාජිකයා23 ඔක් 11:34 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 30,000

BADMINTON RACKET
BADMINTON RACKET

22 ඔක් 6:12 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

Yonex badminton rackets
Yonex badminton rackets

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:09 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

Imported volleyball net cable
Imported volleyball net cable

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:09 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,400

Volleyball-Mikasa practice ball
Volleyball-Mikasa practice ball

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:08 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

Football practice best quality Adidas
Football practice best quality Adidas

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:02 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,850

Football stitch ball mikasa
Football stitch ball mikasa

සාමාජිකයා22 ඔක් 4:02 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,000

Table tennis racket
Table tennis racket

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:47 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 750

Badminton racket practice-Wish
Badminton racket practice-Wish

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:24 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

volleyball Mikasa 210S match ball,
volleyball Mikasa 210S match ball,

සාමාජිකයා20 ඔක් 10:04 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,850

Wilson championship red
Wilson championship red

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:56 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 670

Wilson AUSTRALIAN
Wilson AUSTRALIAN

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:49 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 750

Volleyball net –trope
Volleyball net –trope

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:36 පව, ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,400

Badminton Racket
Badminton Racket

20 ඔක් 3:56 පව, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,900

Racket
Racket

19 ඔක් 9:41 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

Badminton Racket (AYPL094-4)
Badminton Racket (AYPL094-4)

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,950

Badminton Racket (AYPK238-5)
Badminton Racket (AYPK238-5)

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,950

Badminton Racket X50 TURBO
Badminton Racket X50 TURBO

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,950

Badminton Racket TURBO X20
Badminton Racket TURBO X20

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,950

Badminton Racket X 30
Badminton Racket X 30

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,950

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!