දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
wedding photography
wedding photography

08 ඔක් 8:34 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

PROJECTORS FOR HIRE
PROJECTORS FOR HIRE

සාමාජිකයා09 නොවැ 3:31 පව, කොළඹ, සේවා

රු 5,000

EVENT PHOTOGRAPHY
EVENT PHOTOGRAPHY

10 නොවැ 4:42 පව, කොළඹ, සේවා

රු 6,000

Canon 6D DSLR For Rent
Canon 6D DSLR For Rent

සාමාජිකයා05 ඔක් 9:00 පව, ගම්පහ, සේවා

රු 1,000

HAPPY AND RELAX  WEDDING PHOTOGRAPHY.
HAPPY AND RELAX WEDDING PHOTOGRAPHY.

සාමාජිකයාඅද 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 50,000

Projector Light smoke, Sound Rent
Projector Light smoke, Sound Rent

සාමාජිකයා22 නොවැ 3:57 පව, කොළඹ, සේවා

රු 1,000

Projector  for hire or rent
Projector for hire or rent

සාමාජිකයාඅද 3:19 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 3,500

Drone For rent
Drone For rent

සාමාජිකයා01 දෙසැ 2:43 පව, කොළඹ, සේවා

රු 10,000

Branded HD projectors for hire
Branded HD projectors for hire

සාමාජිකයා01 දෙසැ 9:55 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

GhostDrone Video/Photo 4K Camera / Rent
GhostDrone Video/Photo 4K Camera / Rent

30 නොවැ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 8,000

Phanton 3 Drone For Rent
Phanton 3 Drone For Rent

29 නොවැ 2:36 පව, කොළඹ, සේවා

රු 10,000

YOUR WEDDING - MY PHOTOGRAPHY.
YOUR WEDDING - MY PHOTOGRAPHY.

සාමාජිකයා29 නොවැ 1:44 පව, කොළඹ, සේවා

රු 50,000

Nikon D5100 DSLR For Rent
Nikon D5100 DSLR For Rent

සාමාජිකයා29 නොවැ 7:01 පෙරවරු, ගම්පහ, සේවා

රු 2,000

DSLR Macro-LED-Ring-Flash-Light For Rent
DSLR Macro-LED-Ring-Flash-Light For Rent

සාමාජිකයා28 නොවැ 8:04 පව, ගම්පහ, සේවා

රු 1,200

Canon 60D DSLR For Rent
Canon 60D DSLR For Rent

සාමාජිකයා28 නොවැ 7:55 පව, ගම්පහ, සේවා

රු 3,000

Projects renting service
Projects renting service

සාමාජිකයා28 නොවැ 6:16 පව, ගම්පහ, සේවා

රු 5,000

Hotel Photography Service
Hotel Photography Service

සාමාජිකයා28 නොවැ 3:33 පව, කොළඹ, සේවා

ගිවිස ගත හැක

Canon 6D DSLR Wedding Package
Canon 6D DSLR Wedding Package

සාමාජිකයා27 නොවැ 7:45 පව, ගම්පහ, සේවා

රු 7,000

PHOTOGRAPHY- SHOOT -
PHOTOGRAPHY- SHOOT -

සාමාජිකයා27 නොවැ 3:46 පව, කොළඹ, සේවා

රු 15,000

5D Mark3 Camera Renting
5D Mark3 Camera Renting

සාමාජිකයා27 නොවැ 2:52 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 4,000

Dji / Phantom /drone rent
Dji / Phantom /drone rent

සාමාජිකයා27 නොවැ 1:41 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 7,000

Annual Celebration Partys
Annual Celebration Partys

සාමාජිකයා26 නොවැ 3:56 පව, කොළඹ, සේවා

රු 8,000

Wedding Function
Wedding Function

සාමාජිකයා26 නොවැ 3:53 පව, කොළඹ, සේවා

රු 8,000

Professional Dj entertainment
Professional Dj entertainment

සාමාජිකයා26 නොවැ 3:43 පව, කොළඹ, සේවා

රු 8,000

projector for hire
projector for hire

සාමාජිකයා25 නොවැ 10:28 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 1,500

Drone for Rent DJI Phantom Coptor
Drone for Rent DJI Phantom Coptor

සාමාජිකයා24 නොවැ 7:22 පව, ගම්පහ, සේවා

රු 7,000

Professional Wedding photography
Professional Wedding photography

සාමාජිකයා23 නොවැ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 35,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!