දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Birthday Cake
Birthday Cake

ඊයේ 6:51 පව, කොළඹ, සේවා

රු 1,500

R & S Caterers
R & S Caterers

ඊයේ 5:29 පව, නුවර, සේවා

Wedding , Christmas Cake
Wedding , Christmas Cake

ඊයේ 10:46 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 65

CHRISTMAS CAKES

26 ඔක් 7:42 පෙරවරු, ගම්පහ, සේවා

Undertake orders for Birthday cakes
Undertake orders for Birthday cakes

25 ඔක් 5:30 පව, කොළඹ, සේවා

රු 1,700

Personality Development Program
Personality Development Program

සාමාජිකයා24 ඔක් 9:51 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

dodal
dodal

සාමාජිකයා23 ඔක් 2:41 පව, කොළඹ, සේවා

රු 700

Wedding Cake
Wedding Cake

20 ඔක් 5:52 පව, ගාල්ල, සේවා

රු 30

Brussels Sprouts Tacos
Brussels Sprouts Tacos

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:32 පව, කොළඹ, සේවා

Cauliflower Pea Curry
Cauliflower Pea Curry

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:30 පව, කොළඹ, සේවා

Chemba Puttu
Chemba Puttu

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:23 පව, කොළඹ, සේවා

Kurakkan Idly

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:20 පව, කොළඹ, සේවා

Hopper with egg curry
Hopper with egg curry

සාමාජිකයා20 ඔක් 10:18 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

Coconut milk ball
Coconut milk ball

සාමාජිකයා18 ඔක් 11:26 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

CAKES FOR ANY OCCATION
CAKES FOR ANY OCCATION

17 ඔක් 2:40 පව, කොළඹ, සේවා

රු 2,500

Wedding Cake structures,Birthday Cakes
Wedding Cake structures,Birthday Cakes

17 ඔක් 1:25 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,500

Wedding Cake Slices
Wedding Cake Slices

13 ඔක් 4:45 පව, කොළඹ, සේවා

ගිවිස ගත හැක

shorteats kunafa
shorteats kunafa

සාමාජිකයා13 ඔක් 10:52 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 35

Food orders
Food orders

12 ඔක් 8:08 පව, මාතලේ, සේවා

ගිවිස ගත හැක

NAVIN RENTERS & CATERERS
NAVIN RENTERS & CATERERS

09 ඔක් 9:52 පෙරවරු, ගාල්ල, සේවා

ගිවිස ගත හැක

I.P.Supplier
I.P.Supplier

05 ඔක් 4:40 පව, අනුරාධපුර, සේවා

cake orders
cake orders

30 සැප් 6:32 පව, ගම්පහ, සේවා

ගිවිස ගත හැක

Cake Orders
Cake Orders

30 සැප් 11:24 පෙරවරු, ගම්පහ, සේවා

රු 2,000

Cakes
Cakes

26 සැප් 4:45 පව, කොළඹ, සේවා

රු 150

කේටරින් සේවය
කේටරින් සේවය

25 සැප් 3:39 පව, නුවර, සේවා

රු 350

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!