දැන්විම් 196 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
TV REPAIRS
TV REPAIRS

සාමාජිකයා29 නොවැ 8:32 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

LCD/LED/PLASMA TV repairs
LCD/LED/PLASMA TV repairs

සාමාජිකයා18 ඔක් 7:32 පව, කොළඹ, සේවා

රු 500

CCTV Installation கண்காணிப்பு கமரா
CCTV Installation கண்காணிப்பு கமரா

සාමාජිකයා23 නොවැ 9:53 පෙරවරු, යාපනය, සේවා

රු 53,500

electrician
electrician

01 දෙසැ 5:06 පව, කොළඹ, සේවා

Nemax Electrical Engineering service
Nemax Electrical Engineering service

30 නොවැ 11:57 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

ගිවිස ගත හැක

Electrical Wiring
Electrical Wiring

සාමාජිකයා29 නොවැ 4:29 පව, කොළඹ, සේවා

Phantom 4 Gimbal Repairs
Phantom 4 Gimbal Repairs

සාමාජිකයා29 නොවැ 2:12 පව, කොළඹ, සේවා

LCD/LED/PLASMA TV repairs
LCD/LED/PLASMA TV repairs

සාමාජිකයා29 නොවැ 11:31 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 500

Fridge Repair & Service
Fridge Repair & Service

සාමාජිකයා29 නොවැ 11:10 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

Air Conditioner Services
Air Conditioner Services

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:25 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 1,000

TV REPAIRS
TV REPAIRS

සාමාජිකයා29 නොවැ 8:32 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

dialog TV fixing relocate
dialog TV fixing relocate

සාමාජිකයා28 නොවැ 1:47 පව, ගම්පහ, සේවා

Fire Alarm System Services
Fire Alarm System Services

28 නොවැ 12:01 පව, කොළඹ, සේවා

fridge  repair..
fridge repair..

සාමාජිකයා27 නොවැ 6:54 පව, කොළඹ, සේවා

Electrician house wiring.
Electrician house wiring.

27 නොවැ 3:06 පව, නුවර, සේවා

රු 550

A/C machines for rent
A/C machines for rent

26 නොවැ 5:21 පව, ගම්පහ, සේවා

රු 600

Solar power suppliers and Maintain
Solar power suppliers and Maintain

සාමාජිකයා26 නොවැ 12:43 පව, කොළඹ, සේවා

රු 20,000

House and Building Wiring Services
House and Building Wiring Services

සාමාජිකයා25 නොවැ 10:20 පව, කොළඹ, සේවා

ගිවිස ගත හැක

Air condition repair
Air condition repair

සාමාජිකයා25 නොවැ 6:12 පව, කොළඹ, සේවා

රු 500

access control system Installing
access control system Installing

සාමාජිකයා25 නොවැ 6:05 පව, කොළඹ, සේවා

රු 1,500

Video door phones installation
Video door phones installation

සාමාජිකයා25 නොවැ 5:44 පව, කොළඹ, සේවා

රු 1,500

Repair & Maintenance services
Repair & Maintenance services

සාමාජිකයා25 නොවැ 10:57 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 1,500

d2h Videocon Christmas
d2h Videocon Christmas

සාමාජිකයා25 නොවැ 8:14 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 5,990

Slider Track for Rent
Slider Track for Rent

සාමාජිකයා24 නොවැ 8:30 පව, කොළඹ, සේවා

රු 1,200

OSMO for Rent
OSMO for Rent

සාමාජිකයා24 නොවැ 8:26 පව, කොළඹ, සේවා

රු 3,500

House Wiring and all Electrical Services
House Wiring and all Electrical Services

සාමාජිකයා24 නොවැ 5:24 පව, නුවර, සේවා

ගිවිස ගත හැක

Rent for | Air Compressor
Rent for | Air Compressor

සාමාජිකයා24 නොවැ 10:36 පෙරවරු, කොළඹ, සේවා

රු 250

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!