Amano Roofing Sheets
Amano Roofing Sheets

සාමාජිකයා01 අගෝ 1:55 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 120

foil with mesh
foil with mesh

සාමාජිකයා27 සැප් 3:11 පව, නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 45

Scaffolding(china)
Scaffolding(china)

සාමාජිකයා08 ඔක් 8:23 පෙරවරු, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 5,800

scaffolding jack
scaffolding jack

සාමාජිකයා12 ඔක් 5:01 පව, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 1,650

Solvent Based
Solvent Based

ඊයේ 9:53 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 8,000

Lace Material
Lace Material

සාමාජිකයා25 සැප් 10:29 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 90

scaffolding(35kg)
scaffolding(35kg)

සාමාජිකයාඊයේ 2:11 පව, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 6,500

Satalin for sale - සැටලිමක් විකිණීමට ඇත.
Satalin for sale - සැටලිමක් විකිණීමට ඇත.

ඊයේ 1:28 පව, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 45,000

Interlock
Interlock

ඊයේ 12:59 පව, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 19

Vanistar boards
Vanistar boards

ඊයේ 12:11 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 275

scaffolding(3feet)
scaffolding(3feet)

සාමාජිකයාඊයේ 11:37 පෙරවරු, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 5,400

සැටලිමක්
සැටලිමක්

ඊයේ 11:35 පෙරවරු, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 80,000

Scarefolding japan galonized
Scarefolding japan galonized

ඊයේ 8:42 පෙරවරු, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 4,600

මහියංගන වැලි
මහියංගන වැලි

08 ඔක් 2:44 පව, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 46,000

Used plank pieces
Used plank pieces

27 ඔක් 8:44 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 1,000

House - full Roof Set
House - full Roof Set

27 ඔක් 5:14 පව, අම්පාර, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 115,000

pol lee
pol lee

27 ඔක් 4:11 පව, මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 1,000

Paint Multilac
Paint Multilac

27 ඔක් 12:45 පව, කළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 2,500

රතු  ලුණුමිදෙල්ල   - Lunumidella
රතු ලුණුමිදෙල්ල - Lunumidella

27 ඔක් 11:05 පෙරවරු, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 110

Ceiling Sheet
Ceiling Sheet

සාමාජිකයා27 ඔක් 10:11 පෙරවරු, ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 240

woods
woods

26 ඔක් 11:39 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 8,500

sand...
sand...

26 ඔක් 5:08 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 14,000

GADOL - Adubara
GADOL - Adubara

26 ඔක් 5:07 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 200

Satalin for Sale සැටලිමක්
Satalin for Sale සැටලිමක්

26 ඔක් 2:34 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 75,000

Soil - පස්
Soil - පස්

26 ඔක් 2:09 පව, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

ගිවිස ගත හැකි මිල

Pine Wood Logs For Sale-Imported
Pine Wood Logs For Sale-Imported

26 ඔක් 4:50 පෙරවරු, කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 1,150

amano sheets
amano sheets

සාමාජිකයා25 ඔක් 8:37 පව, නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ ගොඩනැගිලි සැපයුම්

රු 227

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!