JJRC H98 2xBatteries + Charger
JJRC H98 2xBatteries + Charger

සාමාජිකයා08 දෙසැ 4:10 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 8,000

Remote Control Toy Off Road Rock Crawler
Remote Control Toy Off Road Rock Crawler

සාමාජිකයා30 නොවැ 10:00 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 5,550

Drone Quadcopter Helicopter Large
Drone Quadcopter Helicopter Large

සාමාජිකයාඊයේ 10:17 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 3,999

DVR 4CH Syma X5SC RC Quadcopter
DVR 4CH Syma X5SC RC Quadcopter

ඊයේ 7:28 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 13,500

DJI Phantom 2
DJI Phantom 2

ඊයේ 3:47 පව, ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 30,000

Remote Control Toy Ford GT-500
Remote Control Toy Ford GT-500

සාමාජිකයාඊයේ 2:34 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 3,450

Lego CITY
Lego CITY

ඊයේ 2:16 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 12,650

FISHING TROLLER
FISHING TROLLER

ඊයේ 1:59 පව, කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 15,000

Axial Wraith RC Rock Racer
Axial Wraith RC Rock Racer

ඊයේ 1:31 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 45,000

Axial Exo Terra RC Buggy
Axial Exo Terra RC Buggy

ඊයේ 1:19 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 45,000

Dji phantom3 standers controller
Dji phantom3 standers controller

ඊයේ 12:25 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 5,000

Kids Play Areas
Kids Play Areas

සාමාජිකයාඊයේ 12:03 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 190,000

600 Loom Bands As seen on TV
600 Loom Bands As seen on TV

සාමාජිකයා02 නොවැ 12:00 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 390

Remote Control Toy Range Rover Vogue
Remote Control Toy Range Rover Vogue

සාමාජිකයාඊයේ 9:38 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 4,650

Syma X8HC automatic height control drone
Syma X8HC automatic height control drone

ඊයේ 9:23 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 20,600

Syma quad copter X8HC
Syma quad copter X8HC

ඊයේ 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 26,000

Sakura binoculars
Sakura binoculars

ඊයේ 7:49 පෙරවරු, අනුරාධපුර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 11,500

Dji Phantom 3 Professional
Dji Phantom 3 Professional

08 දෙසැ 5:03 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 129,000

JJRC H98 2xBatteries + Charger
JJRC H98 2xBatteries + Charger

සාමාජිකයා08 දෙසැ 4:10 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 8,000

Dji panthom 3  professional
Dji panthom 3 professional

08 දෙසැ 3:54 පව, ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 115,000

Rc drone x5c
Rc drone x5c

08 දෙසැ 9:22 පෙරවරු, ගම්පහ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 9,500

Phantom BackPack
Phantom BackPack

08 දෙසැ 8:59 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 10,000

Fllying drone panthom star with camera
Fllying drone panthom star with camera

08 දෙසැ 8:58 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 11,000

50m controll mini Drone
50m controll mini Drone

08 දෙසැ 8:52 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 3,800

SKD 20 wifi fpv drone
SKD 20 wifi fpv drone

08 දෙසැ 8:43 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 8,750

Lamborghini Avantador 1:14
Lamborghini Avantador 1:14

07 දෙසැ 10:35 පව, කොළඹ, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 990

remote control quad copter
remote control quad copter

07 දෙසැ 9:36 පව, ත්‍රිකුණාමලය, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 12,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!