දැන්විම් 1,215 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
STUDY ABROAD
STUDY ABROAD

24 ඔක් 3:16 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

ඉංග‍්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන කට්ටලය
ඉංග‍්‍රීසි ස්වයං අධ්‍යයන කට්ටලය

සාමාජිකයා20 ඔක් 5:33 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,450

Robotic Class
Robotic Class

සාමාජිකයා08 ඔක් 4:08 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 20,000

Robotic DIploma Course
Robotic DIploma Course

සාමාජිකයා13 ඔක් 8:53 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 20,000

ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලා
ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා පාඨමාලා

සාමාජිකයා22 ඔක් 1:01 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

e-Invester Course
e-Invester Course

සාමාජිකයා09 සැප් 2:49 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 10,000

e-Business  class 1st Time in Sri Lanka
e-Business class 1st Time in Sri Lanka

සාමාජිකයා13 ඔක් 1:20 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 23,000

First Steps To Learning House
First Steps To Learning House

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:55 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

Professional Graphic Design Class
Professional Graphic Design Class

සාමාජිකයා22 ඔක් 8:56 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 800

Advanced Web Designing Class
Advanced Web Designing Class

සාමාජිකයා22 ඔක් 8:35 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 800

Study In Japan
Study In Japan

11 ඔක් 3:41 පව, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 250,000

Web Application Development Class
Web Application Development Class

සාමාජිකයා22 ඔක් 8:16 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

French Classes for ALL(Home visited)
French Classes for ALL(Home visited)

ඊයේ 8:01 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 600

Study in Europe
Study in Europe

සාමාජිකයා22 ඔක් 7:51 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

ජපන් භාෂා පුහුණුවෙන්
ජපන් භාෂා පුහුණුවෙන්

සාමාජිකයා24 ඔක් 1:00 පව, ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 17,500

Drawing class
Drawing class

ඊයේ 4:47 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,200

art gallery art class
art gallery art class

ඊයේ 4:44 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,200

IELTS / Full Content Course
IELTS / Full Content Course

සාමාජිකයා25 ඔක් 3:13 පව, කුරුණෑගල, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 19,000

IELTS HIGH SPEED COURSE
IELTS HIGH SPEED COURSE

සාමාජිකයා28 සැප් 9:16 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 11,000

Most Popular Global English Exam (8-12)
Most Popular Global English Exam (8-12)

සාමාජිකයා28 සැප් 10:34 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

art class for kids
art class for kids

ඊයේ 4:31 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,200

1 year STUDY & WORK PERMIT lead to PR
1 year STUDY & WORK PERMIT lead to PR

සාමාජිකයාඊයේ 3:25 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 50,000

Practical Spoken with Elocution
Practical Spoken with Elocution

සාමාජිකයා28 සැප් 7:47 පෙරවරු, කුරුණෑගල, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

Skype Spoken English Online Course.
Skype Spoken English Online Course.

සාමාජිකයාඊයේ 2:44 පව, රත්නපුර, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,200

ICT/IT class for every one

ඊයේ 2:36 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

Study & Work in Singapore
Study & Work in Singapore

සාමාජිකයා24 ඔක් 1:51 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 20,000

New Zealand Student Visa Without IELTS
New Zealand Student Visa Without IELTS

සාමාජිකයා24 ඔක් 2:50 පව, කොළඹ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 20,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!