මිල (රු)

-

Vinyl Record
Vinyl Record

06 දෙසැ 2:36 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

Gramophone records
Gramophone records

05 දෙසැ 10:41 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

Clarence Wijewardena 2016 LP
Clarence Wijewardena 2016 LP

05 දෙසැ 9:34 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

clarence wijewardena lp record
clarence wijewardena lp record

05 දෙසැ 6:05 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

Pioneer CDJ 800Mk2 Dj Players
Pioneer CDJ 800Mk2 Dj Players

05 දෙසැ 12:52 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 74,000

ENGLISH MUSIC LPS
ENGLISH MUSIC LPS

03 දෙසැ 1:41 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

Sinhala Gramophone Records
Sinhala Gramophone Records

සාමාජිකයා01 දෙසැ 10:07 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

Theatre songs
Theatre songs

01 දෙසැ 4:09 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

Vinyl Records- EP'S
Vinyl Records- EP'S

01 දෙසැ 8:27 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,000

PIONEER DJM707
PIONEER DJM707

30 නොවැ 7:06 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

turntable fission
turntable fission

24 නොවැ 6:32 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

sinhala EP
sinhala EP

20 නොවැ 1:29 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

vinyl record
vinyl record

18 නොවැ 11:34 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

Pioneer CDJ 800Mk2 DJ players
Pioneer CDJ 800Mk2 DJ players

09 නොවැ 12:11 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

Technics SL-DZ1200 DJ Players
Technics SL-DZ1200 DJ Players

09 නොවැ 12:00 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

C T Fernando Record
C T Fernando Record

09 නොවැ 1:09 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

Saturday Night Fever LP
Saturday Night Fever LP

08 නොවැ 3:03 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

English Music
English Music

04 නොවැ 8:23 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,600

Numark MixTrack 2 Brand New
Numark MixTrack 2 Brand New

03 නොවැ 2:58 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,500

David Bowie vinyl
David Bowie vinyl

30 ඔක් 7:26 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

Hindi LP collection
Hindi LP collection

29 ඔක් 6:08 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,000

Vinyl LP Collection
Vinyl LP Collection

29 ඔක් 4:26 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,000

200 LP Records (Vinyl)
200 LP Records (Vinyl)

29 ඔක් 1:29 පව, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 200,000

Used Hindi LP With Best condition
Used Hindi LP With Best condition

28 ඔක් 12:12 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

Sinhala LP Record Maname Drama
Sinhala LP Record Maname Drama

27 ඔක් 5:51 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!