මිල (රු)

-

Dj turn table
Dj turn table

ඊයේ 3:34 පව, මාතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

LP records
LP records

ඊයේ 3:06 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 600

dj console
dj console

20 ඔක් 3:08 පව, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 83,000

Sinhala EP Records
Sinhala EP Records

20 ඔක් 9:13 පෙරවරු, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

SINHALA VINYL RECORDS
SINHALA VINYL RECORDS

20 ඔක් 8:37 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

Old English LP Record
Old English LP Record

16 ඔක් 8:25 පෙරවරු, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

Vinyl Turn table
Vinyl Turn table

14 ඔක් 10:32 පෙරවරු, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

LP records
LP records

12 ඔක් 4:15 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 750

Gramaphone records.
Gramaphone records.

12 ඔක් 9:27 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,250

Audio Technica cartrige
Audio Technica cartrige

11 ඔක් 1:38 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,250

LP Records And Sinhala EP Records
LP Records And Sinhala EP Records

11 ඔක් 7:22 පෙරවරු, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

Hitachi Record Player amplifier
Hitachi Record Player amplifier

09 ඔක් 1:28 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

Sinhala Gramophone Records
Sinhala Gramophone Records

සාමාජිකයා08 ඔක් 5:29 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

LP  Records
LP Records

07 ඔක් 10:28 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

Long Play vinyl
Long Play vinyl

07 ඔක් 11:37 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,600

Technics SL-5300 Turntable
Technics SL-5300 Turntable

06 ඔක් 9:52 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

Vinyl Dark Sky Island
Vinyl Dark Sky Island

සාමාජිකයා04 ඔක් 11:03 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

Vinyl
Vinyl

සාමාජිකයා03 ඔක් 6:58 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

vinyl Riding With The King [Vinyl]
vinyl Riding With The King [Vinyl]

සාමාජිකයා03 ඔක් 6:48 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

Vinyl Amore [2 LP]
Vinyl Amore [2 LP]

සාමාජිකයා03 ඔක් 5:45 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,200

Native Instrument Komplete 8
Native Instrument Komplete 8

02 ඔක් 4:40 පව, රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

sinhala gramophone records
sinhala gramophone records

01 ඔක් 12:24 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

Vinyl ( Breezin Import )
Vinyl ( Breezin Import )

සාමාජිකයා30 සැප් 6:32 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

Vinyl ( Weekend in L.A )
Vinyl ( Weekend in L.A )

සාමාජිකයා30 සැප් 12:46 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,200

original  grahamphone records
original grahamphone records

30 සැප් 11:25 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!