මිල (රු)

-

NUX MG -100 MULTI EFFECTS GUITAR PEDAL
NUX MG -100 MULTI EFFECTS GUITAR PEDAL

සාමාජිකයා13 ඔක් 10:50 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

DJX 700 DJ Mixer
DJX 700 DJ Mixer

13 නොවැ 11:31 පව, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,000

2 speeekar bapal.and ampe.
2 speeekar bapal.and ampe.

විනාඩි 11 පෙර, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

Numatk.djmaxsr
Numatk.djmaxsr

විනාඩි 34 පෙර, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

Jbl.SR.top.2
Jbl.SR.top.2

විනාඩි 45 පෙර, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

Stereo 2Way/Mono 3-WayCrossover DBX
Stereo 2Way/Mono 3-WayCrossover DBX

සාමාජිකයාඅද 11:56 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,500

DBX 231S 31BAND DUAL EQ - ORIGINAL
DBX 231S 31BAND DUAL EQ - ORIGINAL

සාමාජිකයාඅද 11:45 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

SAMSON R31S - Dynamic Microphone
SAMSON R31S - Dynamic Microphone

සාමාජිකයාඅද 11:37 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,500

JBL JRX215 ORIGINAL 15'' TOP
JBL JRX215 ORIGINAL 15'' TOP

සාමාජිකයාඅද 11:26 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

BEHRINGER EP4000W TRANSFORMER AMPLIFIER
BEHRINGER EP4000W TRANSFORMER AMPLIFIER

සාමාජිකයාඅද 11:22 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 74,000

SHURE SM57 Instrument Microphone
SHURE SM57 Instrument Microphone

සාමාජිකයාඅද 11:20 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,500

XENYX2222 USB BEHRINGER MIXER FX
XENYX2222 USB BEHRINGER MIXER FX

සාමාජිකයාඅද 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 47,500

XENYX 1222USB BEHRINGER MIXER WITH FX
XENYX 1222USB BEHRINGER MIXER WITH FX

සාමාජිකයාඅද 11:02 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,500

XENYX 1202FX BEHRINGER - 4 XLR 4 STEREO
XENYX 1202FX BEHRINGER - 4 XLR 4 STEREO

සාමාජිකයාඅද 10:54 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

XENYX 1002FX BEHRINGER MIXER
XENYX 1002FX BEHRINGER MIXER

සාමාජිකයාඅද 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

akai spool deck
akai spool deck

අද 10:33 පෙරවරු, කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

DBX Crossover
DBX Crossover

අද 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

18 channel mixer
18 channel mixer

අද 10:22 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

Dennon 1200 console
Dennon 1200 console

අද 10:09 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

pioneer DJM 700 mixer.
pioneer DJM 700 mixer.

අද 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

Denon DJ Mixer DN-X1600
Denon DJ Mixer DN-X1600

අද 9:50 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 87,500

SoundTop Professional Power Amplifier
SoundTop Professional Power Amplifier

සාමාජිකයා23 නොවැ 10:58 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 49,900

Flight case
Flight case

සාමාජිකයාඊයේ 11:12 පෙරවරු, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

Powered Montarbo
Powered Montarbo

සාමාජිකයාඊයේ 11:11 පෙරවරු, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 130,000

MDA-215 DoubleTop Passive Speakers
MDA-215 DoubleTop Passive Speakers

සාමාජිකයා28 ඔක් 5:51 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 64,285

ROLAND OCTOPAD SPD20
ROLAND OCTOPAD SPD20

අද 8:53 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

Speaker System
Speaker System

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:55 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!