මිල (රු)

-

Alesis  EQ 230
Alesis EQ 230

සාමාජිකයා09 ඔක් 11:35 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

Flight Cases
Flight Cases

සාමාජිකයා18 ඔක් 4:22 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

Pioneer CDJ2000 cosole
Pioneer CDJ2000 cosole

අද 9:01 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 330,000

p audio orginal top
p audio orginal top

02 සැප් 8:44 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

JBL SRX 712 BRAND NEW
JBL SRX 712 BRAND NEW

03 සැප් 9:01 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

Mixer
Mixer

අද 7:49 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 155,000

yamaha 32 chanal mixer
yamaha 32 chanal mixer

12 ඔක් 3:07 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 160,000

dbx eq
dbx eq

අද 6:49 පව, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

full sound setup
full sound setup

13 ඔක් 5:01 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 695,000

JBL srx sound setap
JBL srx sound setap

15 ඔක් 6:50 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

RCF | 15" | 400W
RCF | 15" | 400W

සාමාජිකයා07 ඔක් 1:41 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

Double Top
Double Top

අද 4:13 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,500

Flight case
Flight case

අද 4:13 පව, රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

American audio turntable
American audio turntable

අද 4:08 පව, රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

pa bass bin 18''
pa bass bin 18''

අද 3:38 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 58,000

Djm 800 pioneer mixer
Djm 800 pioneer mixer

අද 2:24 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

Laser light
Laser light

අද 2:15 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

single top speakers
single top speakers

අද 2:00 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,000

Clip/Head/Hand Wireless Mic
Clip/Head/Hand Wireless Mic

සාමාජිකයාඅද 12:45 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

M AUDIO BX5 D2 STUDIO MONITORS
M AUDIO BX5 D2 STUDIO MONITORS

සාමාජිකයා23 සැප් 1:33 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,500

M AUDIO M TRACK MARK 11 AUDIO INTERFACE
M AUDIO M TRACK MARK 11 AUDIO INTERFACE

සාමාජිකයා23 සැප් 1:36 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

BEHRINGER EPS500 PORTABLE PA WITH MIXER
BEHRINGER EPS500 PORTABLE PA WITH MIXER

සාමාජිකයා23 සැප් 12:28 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

SOUNDCRAFT EPM12 USA 12 MIC 4 STEREO
SOUNDCRAFT EPM12 USA 12 MIC 4 STEREO

සාමාජිකයා04 ඔක් 1:20 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 54,000

SOUNDCRAFT EPM 8 MIXER 8-MIC  4-STEREO
SOUNDCRAFT EPM 8 MIXER 8-MIC 4-STEREO

සාමාජිකයා04 ඔක් 1:16 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 43,500

BEHRINGER 10-Input 2-Bus Mixer 1002FX
BEHRINGER 10-Input 2-Bus Mixer 1002FX

සාමාජිකයා04 ඔක් 12:11 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

BEHRINGER 1202FX 4-MIC 4-STEREO FX
BEHRINGER 1202FX 4-MIC 4-STEREO FX

සාමාජිකයා04 ඔක් 12:23 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

BEHRINGER USB/Audio XENYX1222 Mixer FX
BEHRINGER USB/Audio XENYX1222 Mixer FX

සාමාජිකයා04 ඔක් 12:32 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!