මිල (රු)

-

Ashton D20 Acoustic Guitar
Ashton D20 Acoustic Guitar

සාමාජිකයාඊයේ 10:53 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

ZOOM GFX 8
ZOOM GFX 8

සාමාජිකයාවිනාඩි 9 පෙර, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

Zoom 707 Guitar Pedal
Zoom 707 Guitar Pedal

සාමාජිකයාවිනාඩි 21 පෙර, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

GT 100
GT 100

සාමාජිකයාවිනාඩි 25 පෙර, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

yamaha
yamaha

විනාඩි 27 පෙර, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

Lead Guitar Pedal
Lead Guitar Pedal

අද 6:50 පෙරවරු, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

Guitar
Guitar

ඊයේ 10:59 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

rithem guitar
rithem guitar

ඊයේ 9:17 පව, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

"Kapok" Classical guitar
"Kapok" Classical guitar

ඊයේ 8:38 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,000

BASS GUITAR
BASS GUITAR

ඊයේ 4:46 පව, මාතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

Yamaha electric Guitar + amp gigmaker
Yamaha electric Guitar + amp gigmaker

ඊයේ 4:41 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

YAMAHA F 310 ACCOSTIC GUITAR
YAMAHA F 310 ACCOSTIC GUITAR

සාමාජිකයා20 ඔක් 4:24 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

new strings
new strings

ඊයේ 3:44 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

Yamaha RGX 612
Yamaha RGX 612

සාමාජිකයා14 ඔක් 11:19 පව, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

GT-6 from Japan
GT-6 from Japan

සාමාජිකයා14 ඔක් 8:43 පව, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,000

GT-8 from Japan
GT-8 from Japan

සාමාජිකයා14 ඔක් 8:41 පව, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

Magnat RV 1 - Integrated Tube Amplifier
Magnat RV 1 - Integrated Tube Amplifier

සාමාජිකයාඊයේ 12:06 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 521,000

Ashton D20 Acoustic Guitar
Ashton D20 Acoustic Guitar

සාමාජිකයාඊයේ 10:53 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

basse guitar
basse guitar

ඊයේ 10:47 පෙරවරු, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

one top bafal box
one top bafal box

ඊයේ 10:42 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

Sound craft mixer
Sound craft mixer

සාමාජිකයාඊයේ 10:33 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

Power Amp Carvin DCM2000
Power Amp Carvin DCM2000

ඊයේ 10:04 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

Box guitar
Box guitar

ඊයේ 9:57 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

bass guitar
bass guitar

ඊයේ 8:32 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,500

guitar
guitar

ඊයේ 8:18 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

Guitar
Guitar

ඊයේ 8:16 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!