මිල (රු)

-

NUX PDI-1G GUITAR DI BOX
NUX PDI-1G GUITAR DI BOX

සාමාජිකයා13 ඔක් 10:53 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

EPIPHONE PRO -1 ACOUSTIC GUITAR USA
EPIPHONE PRO -1 ACOUSTIC GUITAR USA

සාමාජිකයා22 ඔක් 11:41 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

Box Guitar:JS-38C
Box Guitar:JS-38C

සාමාජිකයා23 නොවැ 10:36 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,750

Guitar
Guitar

විනාඩි 39 පෙර, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,500

Amplifier| Mixer Rack
Amplifier| Mixer Rack

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

power amplifier
power amplifier

10 නොවැ 7:32 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

japanese classical guitar
japanese classical guitar

අද 6:24 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,000

samic gutar
samic gutar

අද 2:43 පෙරවරු, අනුරාධපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

busker electric guitar
busker electric guitar

සාමාජිකයා26 නොවැ 2:26 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

power amplifier
power amplifier

සාමාජිකයාඊයේ 10:04 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

ONKYO stereo amplifire
ONKYO stereo amplifire

ඊයේ 9:45 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

Guitar Pedal #nux_mg_100
Guitar Pedal #nux_mg_100

ඊයේ 9:40 පව, මාතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

MANDALIN
MANDALIN

සාමාජිකයා26 නොවැ 8:58 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

BOSS GT-10 Guitar Effects Processor
BOSS GT-10 Guitar Effects Processor

සාමාජිකයාඊයේ 8:36 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 55,000

yamaha achoustic guitar
yamaha achoustic guitar

ඊයේ 8:13 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

LARK VIOLIN
LARK VIOLIN

සාමාජිකයාඊයේ 7:39 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,450

BRESTLER VIOLIN 4/4 (BRAND NEW)
BRESTLER VIOLIN 4/4 (BRAND NEW)

සාමාජිකයාඊයේ 7:32 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,950

Aria AMB35 Acoustic
Aria AMB35 Acoustic

ඊයේ 6:42 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

Power Amplifier module 1500w
Power Amplifier module 1500w

ඊයේ 5:56 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

Guitar Pedals and Amplifiers
Guitar Pedals and Amplifiers

ඊයේ 5:06 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

Orville Les Paul Vintage
Orville Les Paul Vintage

ඊයේ 4:42 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

SEMI ECOSTIC MANDALIN
SEMI ECOSTIC MANDALIN

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:20 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

GIVESON MANDALIN
GIVESON MANDALIN

සාමාජිකයා26 නොවැ 3:47 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

Yamaha Guitar with 6 band EQ + Tuner
Yamaha Guitar with 6 band EQ + Tuner

සාමාජිකයාඊයේ 3:22 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,500

XLR o6 CHANEL MIXER
XLR o6 CHANEL MIXER

ඊයේ 3:17 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,000

Electric Guitar
Electric Guitar

ඊයේ 2:59 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

SUPER LARK VIOLIN 4/4
SUPER LARK VIOLIN 4/4

සාමාජිකයාඊයේ 2:50 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,950

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!