මිල (රු)

-

නවතම ගීත සහ පැරණි ගීත TRACKS  ලබාගත හැක
නවතම ගීත සහ පැරණි ගීත TRACKS ලබාගත හැක

සාමාජිකයාඊයේ 7:13 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 200

LAPTOP මගින් වාදනයට GB 100 ක TONES
LAPTOP මගින් වාදනයට GB 100 ක TONES

01 දෙසැ 10:28 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

Music track & beat 3500  package
Music track & beat 3500 package

15 නොවැ 2:16 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,000

නවතම ගීත සහ පැරණි ගීත TRACKS  ලබාගත හැක
නවතම ගීත සහ පැරණි ගීත TRACKS ලබාගත හැක

සාමාජිකයාඊයේ 7:13 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 200

Octapad Tones 30000 ක් (10GB)
Octapad Tones 30000 ක් (10GB)

04 දෙසැ 12:18 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

MUSIC TRACKS, MIDI, Octapd Tones,LOOPS
MUSIC TRACKS, MIDI, Octapd Tones,LOOPS

04 දෙසැ 12:06 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 100

YAMAHA 970-770- 950-750 EXPANSION PACK
YAMAHA 970-770- 950-750 EXPANSION PACK

02 දෙසැ 2:11 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

LAPTOP මගින් වාදනයට GB 100 ක TONES
LAPTOP මගින් වාදනයට GB 100 ක TONES

01 දෙසැ 10:28 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

650GB KONTAKT LIBRARY සහ VST PLUGINS
650GB KONTAKT LIBRARY සහ VST PLUGINS

22 නොවැ 6:59 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

YAMAHA STYLES
YAMAHA STYLES

18 නොවැ 10:19 පව, නුවරඑලිය, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

KEYBOARD EXPENTION
KEYBOARD EXPENTION

16 නොවැ 9:06 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,000

bass guitar
bass guitar

13 නොවැ 8:27 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

MP3ට්‍රැක්ස්18000 සහ MIDIට්‍රැක්ස්99500
MP3ට්‍රැක්ස්18000 සහ MIDIට්‍රැක්ස්99500

සාමාජිකයා08 නොවැ 3:12 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150

Keybord beat 1000 packages
Keybord beat 1000 packages

සාමාජිකයා06 නොවැ 10:00 පව, කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,000

LAP MIDI TONES(Full Band Tones)
LAP MIDI TONES(Full Band Tones)

06 නොවැ 12:26 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

CYMBAL STAND - 110-3B
CYMBAL STAND - 110-3B

සාමාජිකයා05 නොවැ 11:47 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

CYMBAL BOOM STAND -1104-3B
CYMBAL BOOM STAND -1104-3B

සාමාජිකයා05 නොවැ 9:46 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

YAMAHA MOTIF XF KONTAKT LIBRARY 26GB
YAMAHA MOTIF XF KONTAKT LIBRARY 26GB

04 නොවැ 6:48 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,300

Semi Ecostic box guitar
Semi Ecostic box guitar

28 ඔක් 10:35 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

YAMAHA PSR KEYBOARD BEATS 6000 ක්
YAMAHA PSR KEYBOARD BEATS 6000 ක්

27 ඔක් 12:29 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 500

PEARL DRUM SET
PEARL DRUM SET

27 ඔක් 11:29 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

Music Tracks
Music Tracks

24 ඔක් 2:15 පව, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

Original & DJ Songs Mp3 / Videos
Original & DJ Songs Mp3 / Videos

20 ඔක් 7:29 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,000

midi tracks
midi tracks

16 ඔක් 9:00 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

Kontakt VST Pack
Kontakt VST Pack

13 ඔක් 9:59 පෙරවරු, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

1 න් 1 පිටුව

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!