මිල (රු)

-

CMC CAJON GENUINE THAILAND
CMC CAJON GENUINE THAILAND

සාමාජිකයා23 නොවැ 1:14 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

DRUM SETS
DRUM SETS

සාමාජිකයා02 දෙසැ 3:09 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

BONGO STAND
BONGO STAND

සාමාජිකයා05 දෙසැ 1:22 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

Roland TD-8 Modual
Roland TD-8 Modual

අද 12:11 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

DRUM SETS ( All Electric - Complete )
DRUM SETS ( All Electric - Complete )

සාමාජිකයාඅද 11:26 පෙරවරු, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

Pearl snyar + Tama stand
Pearl snyar + Tama stand

සාමාජිකයා03 දෙසැ 11:17 පෙරවරු, කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,500

Drum toms
Drum toms

05 දෙසැ 3:19 පව, කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,000

Pearl Export Series  Drum Set
Pearl Export Series Drum Set

අද 6:38 පෙරවරු, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

PREMIER 5 PIECE DRUM SETS
PREMIER 5 PIECE DRUM SETS

සාමාජිකයාඊයේ 11:42 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 43,500

PD-80
PD-80

සාමාජිකයාඊයේ 6:38 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

Spd 8 Octapad
Spd 8 Octapad

ඊයේ 6:26 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,000

Pearl Junior Acoustic Drum Set
Pearl Junior Acoustic Drum Set

සාමාජිකයාඊයේ 6:12 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,500

Pearl Acoustic Drum Set
Pearl Acoustic Drum Set

සාමාජිකයාඊයේ 5:41 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,500

Pearl Acoustic Drum Set (BRAND NEW)
Pearl Acoustic Drum Set (BRAND NEW)

සාමාජිකයාඊයේ 4:40 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 67,000

Darbuka
Darbuka

ඊයේ 4:36 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

Pearl Acoustic Drum Set
Pearl Acoustic Drum Set

සාමාජිකයාඊයේ 2:38 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,500

futswitch
futswitch

ඊයේ 2:00 පව, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,200

Maxtone Bongos
Maxtone Bongos

සාමාජිකයාඊයේ 12:53 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,750

MAXTONE Acoustic Snare 14''
MAXTONE Acoustic Snare 14''

සාමාජිකයාඊයේ 12:40 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,950

ROLAND PD 5 drum set
ROLAND PD 5 drum set

ඊයේ 8:31 පෙරවරු, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

BONGO PAIR
BONGO PAIR

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:28 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

SNERE DRAM
SNERE DRAM

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:21 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,400

pad 20
pad 20

06 දෙසැ 5:59 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 125,000

Yamaha Drum
Yamaha Drum

සාමාජිකයා06 දෙසැ 4:19 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

DRAM STIK
DRAM STIK

සාමාජිකයා06 දෙසැ 3:30 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,100

BASS DRAM BEATER
BASS DRAM BEATER

සාමාජිකයා06 දෙසැ 3:29 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,450

Yamaha used drum set
Yamaha used drum set

06 දෙසැ 2:02 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!