මිල (රු)

-

Pad s
Pad s

සාමාජිකයා23 ඔක් 1:36 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 65,000

PEARL-EX THAIWAN  05PCS FULL DRUM SET
PEARL-EX THAIWAN 05PCS FULL DRUM SET

සාමාජිකයා19 ඔක් 12:57 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

Brand New LP Conga set
Brand New LP Conga set

අද 3:38 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 49,000

CMC CONGA DRUM SET
CMC CONGA DRUM SET

සාමාජිකයා23 සැප් 1:26 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,500

TYCOON HAND MADE SOLID ADJESTABLE
TYCOON HAND MADE SOLID ADJESTABLE

සාමාජිකයා23 සැප් 1:29 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,500

CMC THAILAND CAJON NOW AVAILABLE
CMC THAILAND CAJON NOW AVAILABLE

සාමාජිකයා23 සැප් 1:22 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

TYCOON CREATE CAJON ADJESTABLE
TYCOON CREATE CAJON ADJESTABLE

සාමාජිකයා23 සැප් 1:30 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,500

PEARL TAIWAN 05 PCS DRUM SET
PEARL TAIWAN 05 PCS DRUM SET

සාමාජිකයා23 සැප් 2:01 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

TAMA ORIGINAL DRUM SET
TAMA ORIGINAL DRUM SET

සාමාජිකයා23 සැප් 1:47 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

Foot petal
Foot petal

සාමාජිකයා27 සැප් 9:14 පව, කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

Roland cimbal stands for drum rack
Roland cimbal stands for drum rack

සාමාජිකයා13 ඔක් 8:48 පව, කෑගල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,750

roland td 6/7/8 modules
roland td 6/7/8 modules

සාමාජිකයා26 සැප් 12:03 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

CMC CAJON DRUM BOX
CMC CAJON DRUM BOX

ඊයේ 10:16 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

Darbuka drum
Darbuka drum

ඊයේ 6:06 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

Drum Set
Drum Set

ඊයේ 5:08 පව, රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

roland pd80 drum kit
roland pd80 drum kit

ඊයේ 1:58 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 120,000

roland pd80 kd80
roland pd80 kd80

ඊයේ 1:55 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 92,000

roland pd8 kd8
roland pd8 kd8

ඊයේ 1:49 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 48,000

hihat symball snair stands
hihat symball snair stands

ඊයේ 1:46 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

Hihat symballs sabian b8 pasty
Hihat symballs sabian b8 pasty

ඊයේ 1:45 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

Roland td 8 drum module
Roland td 8 drum module

සාමාජිකයාඊයේ 12:35 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 70,000

spd20pad
spd20pad

ඊයේ 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 95,000

spd20pad
spd20pad

ඊයේ 11:08 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 94,000

Roland dram set
Roland dram set

23 ඔක් 9:34 පව, මාතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 135,000

Maxtone Drum Set
Maxtone Drum Set

23 ඔක් 8:02 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

CAJON drums (box drum)
CAJON drums (box drum)

23 ඔක් 5:50 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

Roland pd 9 drumset
Roland pd 9 drumset

23 ඔක් 4:34 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 128,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!