මිල (රු)

-

Alasis studio 24 mixsar
Alasis studio 24 mixsar

13 ඔක් 9:13 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,500

LED SUNFLOWER LIGHT
LED SUNFLOWER LIGHT

සාමාජිකයා10 ඔක් 8:17 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 220

B&W Bowers & Wilkins-CM8 Tower Speakers
B&W Bowers & Wilkins-CM8 Tower Speakers

අද 12:04 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 342,000

Speaker
Speaker

ඊයේ 8:34 පව, මාතලේ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 115,000

One man sound setup
One man sound setup

ඊයේ 8:21 පව, රත්නපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 245,000

suzuki box guitar
suzuki box guitar

ඊයේ 1:35 පව, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

Amp case
Amp case

ඊයේ 1:28 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,800

Givson
Givson

ඊයේ 11:19 පෙරවරු, අනුරාධපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,500

Accordion
Accordion

ඊයේ 9:46 පෙරවරු, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

GFX 8 Zoom Guitar Pedal
GFX 8 Zoom Guitar Pedal

24 ඔක් 8:34 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 29,000

Technics equalizer
Technics equalizer

24 ඔක් 7:25 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

Flight case with pioneer logo
Flight case with pioneer logo

24 ඔක් 5:02 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 24,500

Carvin mixer 32chanal
Carvin mixer 32chanal

24 ඔක් 8:46 පෙරවරු, යාපනය, සංගීත භාණ්ඩ

රු 200,000

BRAND NEW KEYBOARD STAND
BRAND NEW KEYBOARD STAND

සාමාජිකයා23 ඔක් 2:53 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,400

KEY BOARD STAND
KEY BOARD STAND

සාමාජිකයා23 ඔක් 2:48 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,800

GUITAR STAND
GUITAR STAND

සාමාජිකයා23 ඔක් 2:45 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,500

Box gitar
Box gitar

23 ඔක් 12:41 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,000

Dj console Behringer Tweakalizer Dfx 69
Dj console Behringer Tweakalizer Dfx 69

22 ඔක් 7:21 පව, මාතලේ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

star sun gitar
star sun gitar

22 ඔක් 3:11 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

MOBILE AMPLIFIER
MOBILE AMPLIFIER

සාමාජිකයා22 ඔක් 2:30 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 4,800

keyboard bag
keyboard bag

22 ඔක් 1:42 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

roland gt 10 lead padal
roland gt 10 lead padal

21 ඔක් 7:43 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,000

Megaphone
Megaphone

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:15 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,850

POWERED MEGAPHONES WITH SIREN
POWERED MEGAPHONES WITH SIREN

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:14 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,600

Daddario Guitar Strings
Daddario Guitar Strings

21 ඔක් 10:58 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 950

Denon x300
Denon x300

20 ඔක් 10:15 පව, ගාල්ල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

MTX & SRX 3 BFL
MTX & SRX 3 BFL

20 ඔක් 4:43 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 175,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!