මිල (රු)

-

EPIPHONE PRO -1 ACOUSTIC GUITAR USA
EPIPHONE PRO -1 ACOUSTIC GUITAR USA

සාමාජිකයා22 ඔක් 11:41 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

DOUBLE DRUM FOOT PEDALS
DOUBLE DRUM FOOT PEDALS

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:44 පෙරවරු, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,500

Paiste PST 5 16'' Medium Crash
Paiste PST 5 16'' Medium Crash

සාමාජිකයාවිනාඩි 8 පෙර, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,750

Paiste 101 16'' Brass Crash Cymbal
Paiste 101 16'' Brass Crash Cymbal

සාමාජිකයාවිනාඩි 15 පෙර, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,750

Crown.w800
Crown.w800

පැයකට පෙර, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

IQPLUS Cajon Bongo
IQPLUS Cajon Bongo

සාමාජිකයාඅද 4:43 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,250

Intrem.m1000.amp
Intrem.m1000.amp

අද 4:41 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

Amplifier JVC (victor)
Amplifier JVC (victor)

අද 4:38 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

Violin
Violin

අද 4:36 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

YAMAHA Electric Guitar Pacifica PAC012
YAMAHA Electric Guitar Pacifica PAC012

සාමාජිකයාඅද 4:31 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 32,000

SEMI ECOSTIC MANDALIN
SEMI ECOSTIC MANDALIN

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:20 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,500

cross over
cross over

අද 4:01 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

tamassu semi acoustic guitar
tamassu semi acoustic guitar

සාමාජිකයාඅද 3:47 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

Mapex Practice Pad MA-PD12
Mapex Practice Pad MA-PD12

සාමාජිකයාඅද 3:41 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 6,250

Antique piano
Antique piano

සාමාජිකයාඅද 3:32 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 38,500

Yamaha guitar
Yamaha guitar

අද 3:25 පව, කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 14,000

"Yamaha PSR-S670 KEYBOARD"
"Yamaha PSR-S670 KEYBOARD"

සාමාජිකයා11 ඔක් 12:21 පව, නුවර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 96,000

Yamaha Mixer
Yamaha Mixer

සාමාජිකයා25 නොවැ 6:11 පව, අනුරාධපුර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 150,000

SAMSON 7Kit - 7-Piece Drum Mic Set
SAMSON 7Kit - 7-Piece Drum Mic Set

සාමාජිකයාඅද 2:29 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 46,000

SAMSON AirLine 77 Guitar Wireless System
SAMSON AirLine 77 Guitar Wireless System

සාමාජිකයාඅද 2:22 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,500

Casio organ SA-46 / 47
Casio organ SA-46 / 47

සාමාජිකයාඅද 1:43 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

Guitar
Guitar

අද 1:41 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

ENGLISH MUSIC LPS
ENGLISH MUSIC LPS

අද 1:41 පව, කළුතර, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

Mist maker
Mist maker

අද 1:41 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

පිකර් අගල් 15 බැන්නියු
පිකර් අගල් 15 බැන්නියු

අද 1:32 පව, පුත්තලම, සංගීත භාණ්ඩ

රු 40,000

SAMSON R21  Microphone 3-Pack
SAMSON R21 Microphone 3-Pack

සාමාජිකයාඅද 1:26 පව, ගම්පහ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,950

BAOJIA 7 PCS DRUM WITH CYMBLES
BAOJIA 7 PCS DRUM WITH CYMBLES

අද 1:13 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 85,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!