වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Yamaha RAY-ZR 2016
Yamaha RAY-ZR 2016

0 km

සාමාජිකයා03 දෙසැ 7:58 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 247,850

Yamaha FZ 16 Ver.2 2016
Yamaha FZ 16 Ver.2 2016

0 km

සාමාජිකයා04 නොවැ 2:54 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

Yamaha TW 2016
Yamaha TW 2016

250 km

විනාඩි 16 පෙර, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

Yamaha TW 2008
Yamaha TW 2008

44,500 km

විනාඩි 42 පෙර, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

Yamaha GLADIATOR,RED 2009
Yamaha GLADIATOR,RED 2009

51,000 km

විනාඩි 43 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Yamaha FZ-S 2015
Yamaha FZ-S 2015

15,000 km

සාමාජිකයාඅද 11:08 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

Yamaha tw 200 2010
Yamaha tw 200 2010

36,000 km

අද 10:58 පෙරවරු, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

Yamaha FZ-16 2015
Yamaha FZ-16 2015

12,977 km

සාමාජිකයාඅද 10:51 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

3,000 km

අද 9:20 පෙරවරු, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

Yamaha RAY 2015
Yamaha RAY 2015

1,478 km

අද 8:46 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

28,000 km

සාමාජිකයා04 දෙසැ 10:10 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 287,000

Yamaha RAY 2016
Yamaha RAY 2016

2,000 km

සාමාජිකයාඅද 8:29 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

Yamaha Fz 2010
Yamaha Fz 2010

45,000 km

සාමාජිකයාඅද 8:07 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,500

Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

15,600 km

සාමාජිකයා04 දෙසැ 2:30 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 289,000

Yamaha SZ -R 2014
Yamaha SZ -R 2014

12,000 km

අද 7:50 පෙරවරු, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

Yamaha FZ 16 varshan 2 2015
Yamaha FZ 16 varshan 2 2015

27,000 km

අද 6:51 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

23,000 km

අද 12:39 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

Yamaha Fz-S 2015
Yamaha Fz-S 2015

18,500 km

ඊයේ 10:03 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

Yamaha FZ-s 2013
Yamaha FZ-s 2013

59,000 km

ඊයේ 9:27 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 263,000

Yamaha FZ-S 2014
Yamaha FZ-S 2014

29,400 km

ඊයේ 8:47 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 283,000

Yamaha Tw 2007 2007
Yamaha Tw 2007 2007

29,000 km

ඊයේ 8:41 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

Yamaha FZ-16 2013
Yamaha FZ-16 2013

21,000 km

ඊයේ 8:32 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

Yamaha fz 2012
Yamaha fz 2012

32,000 km

ඊයේ 7:32 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

Yamaha fz 16 2010
Yamaha fz 16 2010

35,000 km

ඊයේ 6:36 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

Yamaha FZ-S 2011
Yamaha FZ-S 2011

55,000 km

ඊයේ 6:20 පව, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

Yamaha WR 250X (BDD) 2012
Yamaha WR 250X (BDD) 2012

22,000 km

ඊයේ 6:14 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 870,000

Yamaha fazer 2006
Yamaha fazer 2006

54,000 km

ඊයේ 6:08 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!