වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

TVS scooty zest 110 2015
TVS scooty zest 110 2015

3,100 km

13 ඔක් 12:40 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

2,000 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 10 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

TVS Metro 2015
TVS Metro 2015

16,000 km

විනාඩි 19 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

TVS zest 2015
TVS zest 2015

7,100 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 22 පෙර, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

TVS Metro 2014
TVS Metro 2014

19,450 km

විනාඩි 23 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

TVS Apachi 2013
TVS Apachi 2013

17,000 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 23 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

12,000 km

සාමාජිකයා09 ඔක් 8:39 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

TVS streck 2015
TVS streck 2015

20,000 km

විනාඩි 47 පෙර, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

TVS scooty pept 2008
TVS scooty pept 2008

40,000 km

අද 5:55 පෙරවරු, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

TVS Scooty Pep+ 2008
TVS Scooty Pep+ 2008

36,504 km

සාමාජිකයා17 ඔක් 1:46 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

2,000 km

ඊයේ 10:17 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

TVS Scooty Streak 2013
TVS Scooty Streak 2013

12,000 km

ඊයේ 10:07 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

TVS streak 2009
TVS streak 2009

49,470 km

ඊයේ 8:25 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

19,245 km

ඊයේ 7:21 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

TVS aparche 2014
TVS aparche 2014

24,000 km

ඊයේ 7:14 පව, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

TVS Victor GLX 2010
TVS Victor GLX 2010

26,000 km

ඊයේ 6:58 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,500

TVS Apache RTR 160cc 2016
TVS Apache RTR 160cc 2016

0 km

සාමාජිකයා01 ඔක් 7:15 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

TVS Scotty pep plus 2016
TVS Scotty pep plus 2016

0 km

සාමාජිකයා08 ඔක් 7:33 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

TVS Metro es  New 2016
TVS Metro es New 2016

0 km

සාමාජිකයා09 ඔක් 7:59 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

TVS Scotty pep plus 2016
TVS Scotty pep plus 2016

0 km

සාමාජිකයා09 ඔක් 10:28 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 41,500

TVS metro 2011
TVS metro 2011

39,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 6:03 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

TVS Apache 2012
TVS Apache 2012

45,000 km

සාමාජිකයා17 ඔක් 1:39 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

24,000 km

ඊයේ 5:12 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

TVS scooty pept 2004
TVS scooty pept 2004

32,000 km

ඊයේ 4:49 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

TVS Apache RTR 2011
TVS Apache RTR 2011

64,000 km

ඊයේ 4:35 පව, අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 159,000

TVS Scootu pep 2011
TVS Scootu pep 2011

40,000 km

ඊයේ 4:19 පව, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!