වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

TVS Metro 2011
TVS Metro 2011

30,000 km

සාමාජිකයා04 දෙසැ 1:21 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

TVS Wego 2014
TVS Wego 2014

33,207 km

සාමාජිකයා03 දෙසැ 10:13 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

TVS Scooty pept----TV 2008
TVS Scooty pept----TV 2008

41,252 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:13 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

TVS Scooty pept 2010
TVS Scooty pept 2010

45,000 km

ඊයේ 10:29 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

18,000 km

ඊයේ 10:20 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

TVS heavy 2012
TVS heavy 2012

24,000 km

ඊයේ 10:20 පව, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

TVS metro plus 2015
TVS metro plus 2015

10,700 km

ඊයේ 9:51 පව, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

TVS Scooty pept 2009
TVS Scooty pept 2009

35,000 km

සාමාජිකයා29 නොවැ 9:46 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

TVS Apache 180 RTR 2013
TVS Apache 180 RTR 2013

18,000 km

ඊයේ 9:34 පව, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,000

TVS SCOOTY PEP 2010
TVS SCOOTY PEP 2010

38,000 km

ඊයේ 8:59 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

TVS wago 2011
TVS wago 2011

17,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 8:57 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

3,400 km

ඊයේ 8:45 පව, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

TVS Apache 150cc 2014
TVS Apache 150cc 2014

25,000 km

ඊයේ 7:58 පව, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 214,000

TVS Apache 2007
TVS Apache 2007

80,000 km

ඊයේ 7:28 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

TVS scooty streak 2011
TVS scooty streak 2011

16,260 km

ඊයේ 7:28 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

TVS Scooty 2005
TVS Scooty 2005

20,000 km

ඊයේ 7:27 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

TVS apache 2009
TVS apache 2009

20,000 km

ඊයේ 6:37 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

17,997 km

ඊයේ 6:22 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

TVS Metro 2011
TVS Metro 2011

56,000 km

ඊයේ 6:14 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

TVS WEGO 2015
TVS WEGO 2015

9,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 6:12 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

TVS scooty streak 2015
TVS scooty streak 2015

12,500 km

ඊයේ 6:06 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

TVS phoenix BAV-#### 2014
TVS phoenix BAV-#### 2014

23,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 6:04 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

TVS Scooty 2007
TVS Scooty 2007

80,000 km

ඊයේ 6:01 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

TVS ZEST 2015
TVS ZEST 2015

9,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 5:50 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

TVS Scooty 2013
TVS Scooty 2013

24,000 km

සාමාජිකයා02 දෙසැ 5:48 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 109,000

TVS PEPT 2012
TVS PEPT 2012

34,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 5:46 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

TVS streak 2013
TVS streak 2013

20,000 km

ඊයේ 4:36 පව, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!