වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Suzuki GN125 2016
Suzuki GN125 2016

0 km

සාමාජිකයා26 නොවැ 6:42 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 279,900

Suzuki GN125 JAPAN 2002
Suzuki GN125 JAPAN 2002

51,000 km

සාමාජිකයාඅද 9:27 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

Suzuki VOLTY 2015
Suzuki VOLTY 2015

29,673 km

සාමාජිකයා24 නොවැ 9:34 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 293,000

Suzuki GS 125 2003
Suzuki GS 125 2003

90,327 km

අද 8:22 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Suzuki DRZ 2008
Suzuki DRZ 2008

9,000 km

ඊයේ 10:46 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 580,000

Suzuki GN 2002
Suzuki GN 2002

33,000 km

ඊයේ 10:30 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

Suzuki Bendit 2010
Suzuki Bendit 2010

16,000 km

ඊයේ 9:49 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Suzuki GN 125 2002
Suzuki GN 125 2002

60,000 km

ඊයේ 8:19 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Suzuki choi nori 2015
Suzuki choi nori 2015

4,500 km

ඊයේ 6:57 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Suzuki Gn125 Japan 2000
Suzuki Gn125 Japan 2000

53,000 km

ඊයේ 6:54 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

Suzuki Gixxer MotoGP 2016
Suzuki Gixxer MotoGP 2016

0 km

සාමාජිකයා07 ඔක් 6:29 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 392,900

Suzuki GN 125H 2016
Suzuki GN 125H 2016

0 km

සාමාජිකයා07 ඔක් 12:14 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 278,900

Suzuki Gixxer 2016
Suzuki Gixxer 2016

0 km

සාමාජිකයා07 ඔක් 5:29 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,900

Suzuki Gixxer Sports 2016
Suzuki Gixxer Sports 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 6:06 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 376,900

Suzuki GN125 2016
Suzuki GN125 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 6:00 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 282,900

Suzuki DRZ BCY 2015
Suzuki DRZ BCY 2015

20,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 5:41 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 570,000

Suzuki EN-125-2A 2006
Suzuki EN-125-2A 2006

38,000 km

ඊයේ 5:40 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

Suzuki gs 125 1994
Suzuki gs 125 1994

56,000 km

ඊයේ 4:51 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

Suzuki Volty badge 2008
Suzuki Volty badge 2008

37,000 km

ඊයේ 4:09 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

Suzuki bandit 2010
Suzuki bandit 2010

25,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 3:15 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

Suzuki EN125 2006
Suzuki EN125 2006

15,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 2:36 පව, මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Suzuki drz 400 2008
Suzuki drz 400 2008

23,000 km

ඊයේ 1:52 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 640,000

Suzuki Volty 2010
Suzuki Volty 2010

41,000 km

ඊයේ 1:21 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

Suzuki Bendit 2007
Suzuki Bendit 2007

49,864 km

ඊයේ 12:04 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

Suzuki GN 125 H 2006
Suzuki GN 125 H 2006

70,000 km

ඊයේ 10:57 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Suzuki Volty Badge Model 2012
Suzuki Volty Badge Model 2012

20,000 km

ඊයේ 9:49 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!