වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Suzuki model 2007
Suzuki model 2007

20,000 km

අද 3:01 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

Suzuki tu250 2015
Suzuki tu250 2015

3,500 km

අද 2:55 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

Suzuki Gixxer Moto Gp 2016
Suzuki Gixxer Moto Gp 2016

0 km

අද 2:30 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,400

Suzuki GS 125 1998
Suzuki GS 125 1998

100,000 km

අද 2:27 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Suzuki drz 2013
Suzuki drz 2013

10,000 km

අද 2:08 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 670,000

Suzuki gn125H 2008
Suzuki gn125H 2008

30,000 km

අද 11:41 පෙරවරු, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 167,000

Suzuki Volty 2012
Suzuki Volty 2012

40,000 km

අද 10:54 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

Suzuki GN 125 japan 1988
Suzuki GN 125 japan 1988

85,000 km

අද 10:47 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

Suzuki GN125 2016
Suzuki GN125 2016

0 km

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:50 පෙරවරු, මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 279,900

Suzuki GS-125 1999
Suzuki GS-125 1999

25,000 km

අද 9:45 පෙරවරු, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

Suzuki Volty 250cc 2013
Suzuki Volty 250cc 2013

65,000 km

අද 9:36 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

Suzuki gn125 japan 1997
Suzuki gn125 japan 1997

58,000 km

අද 9:29 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

Suzuki Djebel 2011
Suzuki Djebel 2011

27,000 km

අද 8:22 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

Suzuki GN 125 2010
Suzuki GN 125 2010

60,000 km

18 ඔක් 8:11 පව, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

Suzuki D.R.Z SM (yellow) 2016
Suzuki D.R.Z SM (yellow) 2016

20,500 km

අද 12:34 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 670,000

Suzuki bandit 2008
Suzuki bandit 2008

25,804 km

ඊයේ 11:24 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

Suzuki Gixer 2016
Suzuki Gixer 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 10:02 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 376,900

Suzuki Volty 2015
Suzuki Volty 2015

36,000 km

ඊයේ 9:52 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

Suzuki Volty 250 2014
Suzuki Volty 250 2014

39,000 km

ඊයේ 7:14 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

Suzuki Model 2006
Suzuki Model 2006

18,000 km

ඊයේ 6:07 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

Suzuki Bendit 2009
Suzuki Bendit 2009

49,000 km

ඊයේ 4:46 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Suzuki Gixer 2016
Suzuki Gixer 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 3:25 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 376,900

Suzuki Let's Scooter 2016
Suzuki Let's Scooter 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 3:24 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,900

Suzuki Let's Scooter 2016
Suzuki Let's Scooter 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 3:24 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,900

Suzuki Let's Scooter 2016
Suzuki Let's Scooter 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 3:24 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,900

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!