වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Scooty pept 2012
Scooty pept 2012

20,000 km

සාමාජිකයා13 ඔක් 10:30 පෙරවරු, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,970

Scooty Pep 2006
Scooty Pep 2006

25,000 km

සාමාජිකයා18 ඔක් 11:23 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,500

Scooty pep + 2011
Scooty pep + 2011

40,000 km

අද 2:48 පව, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Scooty Rino-S 2015
Scooty Rino-S 2015

2,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 10:27 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

Scooty tvs 2005
Scooty tvs 2005

540,000 km

ඊයේ 9:36 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

Scooty Mahindra gustro 2015
Scooty Mahindra gustro 2015

11,000 km

22 ඔක් 9:58 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

Scooty Scooty Pept 2010
Scooty Scooty Pept 2010

26,300 km

22 ඔක් 1:10 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

Scooty pept 2006
Scooty pept 2006

22,800 km

22 ඔක් 8:35 පෙරවරු, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Scooty sooty pleasure 2011
Scooty sooty pleasure 2011

25,000 km

21 ඔක් 3:19 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

Scooty wego 2014
Scooty wego 2014

35,000 km

21 ඔක් 1:25 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Scooty piranha 2013
Scooty piranha 2013

15,000 km

21 ඔක් 12:15 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

Scooty Streek 2013
Scooty Streek 2013

140,000 km

සාමාජිකයා18 ඔක් 11:12 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

Scooty Lets 2016
Scooty Lets 2016

0 km

සාමාජිකයා18 ඔක් 10:43 පෙරවරු, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 224,900

Scooty dio yellow colour 2015
Scooty dio yellow colour 2015

19,000 km

17 ඔක් 10:29 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

Scooty SOLID Sporty 2016
Scooty SOLID Sporty 2016

0 km

සාමාජිකයා17 ඔක් 7:53 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 154,000

Scooty minneli 2013
Scooty minneli 2013

5,000 km

16 ඔක් 10:40 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

Scooty Solid Classic 2016
Scooty Solid Classic 2016

0 km

සාමාජිකයා12 ඔක් 8:19 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

Scooty jailing 2010
Scooty jailing 2010

32,000 km

11 ඔක් 5:43 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,500

Scooty Model 2001
Scooty Model 2001

36,000 km

11 ඔක් 4:00 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Scooty Scooter 2008
Scooty Scooter 2008

47,000 km

10 ඔක් 9:55 පව, පොලොන්නරුව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 480,000

Scooty Znen R8 2015
Scooty Znen R8 2015

900 km

10 ඔක් 4:12 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

Scooty pep + 2012
Scooty pep + 2012

23,000 km

08 ඔක් 9:35 පව, පොලොන්නරුව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

Scooty Diyo 2013
Scooty Diyo 2013

25,000 km

08 ඔක් 8:01 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

Scooty Solid E Rider 2016
Scooty Solid E Rider 2016

0 km

සාමාජිකයා08 ඔක් 10:13 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 134,000

Scooty Solid New Model 2016
Scooty Solid New Model 2016

0 km

සාමාජිකයා08 ඔක් 9:58 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 154,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!