වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Scooty Suzuki Lets 2016
Scooty Suzuki Lets 2016

0 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:54 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 214,900

Scooty wego red plus 2016
Scooty wego red plus 2016

3 km

සාමාජිකයා26 නොවැ 11:29 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 227,000

Scooty pep 2007
Scooty pep 2007

25,400 km

ඊයේ 3:32 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

Scooty Suzuki Lets Blue 2016
Scooty Suzuki Lets Blue 2016

0 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 6:50 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 214,900

Scooty dio 110 2012
Scooty dio 110 2012

22,362 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 5:24 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Scooty Suzuki Lets 2016
Scooty Suzuki Lets 2016

0 km

සාමාජිකයා05 දෙසැ 4:54 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 214,900

Scooty singer galaxy 2012
Scooty singer galaxy 2012

8,000 km

05 දෙසැ 6:49 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

Scooty Tvs scooty pep 2011
Scooty Tvs scooty pep 2011

23,000 km

03 දෙසැ 4:55 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Scooty Minnelli elegant 2012
Scooty Minnelli elegant 2012

17,800 km

01 දෙසැ 4:49 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

Scooty Kinetic scooter 2010
Scooty Kinetic scooter 2010

15,800 km

01 දෙසැ 11:17 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

Scooty pept 2011
Scooty pept 2011

23,555 km

01 දෙසැ 10:23 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Scooty pep 2011
Scooty pep 2011

45,000 km

01 දෙසැ 9:00 පෙරවරු, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

Scooty Streak 2011
Scooty Streak 2011

15,000 km

30 නොවැ 5:24 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Scooty singer galaxy 100 2015
Scooty singer galaxy 100 2015

11,000 km

30 නොවැ 1:29 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

Scooty pet 2009
Scooty pet 2009

76,520 km

28 නොවැ 1:08 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

Scooty Mahindra UZO 2016
Scooty Mahindra UZO 2016

0 km

28 නොවැ 9:16 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,950

Scooty demak 2015
Scooty demak 2015

17,859 km

27 නොවැ 9:16 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Scooty DIO 100 2000
Scooty DIO 100 2000

48,000 km

26 නොවැ 6:16 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

Scooty solid electric 2016
Scooty solid electric 2016

1,500 km

25 නොවැ 8:23 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

Scooty Demak piranha 2016
Scooty Demak piranha 2016

800 km

සාමාජිකයා25 නොවැ 8:45 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Scooty Wego  Lot 1 2016
Scooty Wego Lot 1 2016

0 km

සාමාජිකයා25 නොවැ 7:54 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 227,900

Scooty pleasure 2009
Scooty pleasure 2009

38,000 km

22 නොවැ 12:43 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Scooty scooty pep+ 2011
Scooty scooty pep+ 2011

13,000 km

20 නොවැ 7:38 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Scooty scoty pept 2006
Scooty scoty pept 2006

38,000 km

18 නොවැ 11:17 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

Scooty 125cc 2016
Scooty 125cc 2016

3,000 km

15 නොවැ 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

Scooty Tvs Streak 2011
Scooty Tvs Streak 2011

23,000 km

14 නොවැ 8:36 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!