වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Other brand demak skyline 2016
Other brand demak skyline 2016

2 km

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:07 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 409,900

Other brand DEMAK DZR 2016
Other brand DEMAK DZR 2016

0 km

සාමාජිකයා06 ඔක් 8:48 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,500

Other brand Demak DTM 2016
Other brand Demak DTM 2016

1,700 km

විනාඩි 8 පෙර, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

Other brand Demak D7 2014
Other brand Demak D7 2014

14,000 km

පැයකට පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

Other brand Demak Skyline GT 2016
Other brand Demak Skyline GT 2016

0 km

සාමාජිකයා07 ඔක් 8:50 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Other brand DEMAK DXT 225 Dart 2017
Other brand DEMAK DXT 225 Dart 2017

0 km

සාමාජිකයා12 ඔක් 8:30 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 389,900

Other brand Singer galaxy 100 2014
Other brand Singer galaxy 100 2014

14,000 km

සාමාජිකයාඅද 1:52 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Other brand Gusto VX 2015
Other brand Gusto VX 2015

8,000 km

අද 1:30 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 177,000

Other brand DTM200 2016
Other brand DTM200 2016

2 km

සාමාජිකයාඅද 12:50 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 324,900

Other brand warriori 2016
Other brand warriori 2016

2 km

සාමාජිකයා05 ඔක් 9:33 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

Other brand Demak Piranha 2016
Other brand Demak Piranha 2016

10,000 km

සාමාජිකයාඅද 11:20 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

Other brand Demak Skyborn 150 2016
Other brand Demak Skyborn 150 2016

0 km

සාමාජිකයා14 ඔක් 3:32 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

Other brand Demak DZR 120 2016
Other brand Demak DZR 120 2016

0 km

සාමාජිකයා14 ඔක් 12:57 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

Other brand Demak Sky Line 225 2016
Other brand Demak Sky Line 225 2016

0 km

සාමාජිකයා14 ඔක් 9:59 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Other brand DEMAK DART DXT 2016
Other brand DEMAK DART DXT 2016

0 km

සාමාජිකයාඅද 8:49 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 389,900

Other brand DTM 150 2013
Other brand DTM 150 2013

7,800 km

අද 8:45 පෙරවරු, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

Other brand DTM 2016
Other brand DTM 2016

5,000 km

සාමාජිකයාඅද 8:31 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

Other brand Mahindra Centuro 2015
Other brand Mahindra Centuro 2015

3,843 km

සාමාජිකයා11 ඔක් 3:48 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Other brand Leopard 2015
Other brand Leopard 2015

3,200 km

අද 7:13 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

Other brand DTM 150 2013
Other brand DTM 150 2013

16,500 km

ඊයේ 10:13 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

Other brand DTM200 2016
Other brand DTM200 2016

0 km

සාමාජිකයා31 අගෝ 1:03 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 324,900

Other brand Traster 2016
Other brand Traster 2016

0 km

සාමාජිකයා20 ඔක් 10:32 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,900

Other brand Demak Civic Scooty 2016
Other brand Demak Civic Scooty 2016

0 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 8:49 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,500

Other brand Demak DXT 225 Dart 2016
Other brand Demak DXT 225 Dart 2016

0 km

සාමාජිකයා18 ඔක් 8:21 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

Other brand Demak dzr 120 2016
Other brand Demak dzr 120 2016

4 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:27 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 234,900

Other brand Demak warrior 2016
Other brand Demak warrior 2016

3 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:23 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 289,900

Other brand ranomoto 2011
Other brand ranomoto 2011

8,000 km

ඊයේ 11:02 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!