වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Other brand Demak DTM 200 2016
Other brand Demak DTM 200 2016

2 km

සාමාජිකයා03 ඔක් 2:30 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Other brand Demak DTM 200 2016
Other brand Demak DTM 200 2016

2 km

සාමාජිකයා16 ඔක් 12:41 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Other brand Demak 2015
Other brand Demak 2015

15,000 km

විනාඩි 34 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Other brand A40001 2015
Other brand A40001 2015

0 km

සාමාජිකයාඅද 1:53 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 349,990

Other brand umashaki 2012
Other brand umashaki 2012

4,357 km

අද 12:57 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

Other brand DEMAK DXT 225 DART 2016
Other brand DEMAK DXT 225 DART 2016

0 km

සාමාජිකයා14 ඔක් 9:50 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

Other brand Demak DTM 200 2016
Other brand Demak DTM 200 2016

2 km

සාමාජිකයා16 ඔක් 12:41 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Other brand gn Ranamoto Longjia 2005
Other brand gn Ranamoto Longjia 2005

58,481 km

අද 9:40 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Other brand Mahindra centuro 2006
Other brand Mahindra centuro 2006

4,200 km

අද 9:19 පෙරවරු, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

Other brand Demak DTM 150 2016
Other brand Demak DTM 150 2016

0 km

සාමාජිකයාඅද 8:34 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,900

Other brand Demak D7 2016
Other brand Demak D7 2016

4 km

සාමාජිකයාඅද 8:30 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,900

Other brand Demak DZM 200 2016
Other brand Demak DZM 200 2016

0 km

සාමාජිකයාඅද 8:24 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 299,900

Other brand TRANSTAR 2016
Other brand TRANSTAR 2016

0 km

සාමාජිකයාඅද 7:33 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,900

Other brand Triumph Dayton 675 2008
Other brand Triumph Dayton 675 2008

13,702 km

අද 8:08 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 580,000

Other brand DEMAK DZR 120 2016
Other brand DEMAK DZR 120 2016

0 km

සාමාජිකයාඅද 7:50 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

Other brand Demak DZR 2016
Other brand Demak DZR 2016

0 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 7:52 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

Other brand MV AGUSTA RIVALE 2015
Other brand MV AGUSTA RIVALE 2015

361 km

ඊයේ 10:44 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 1,000,000

Other brand Demak DTM 200 2015
Other brand Demak DTM 200 2015

14,000 km

01 දෙසැ 10:17 පව, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

Other brand rks 2015
Other brand rks 2015

9,148 km

ඊයේ 9:37 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

Other brand Demak-DZM-200 2016
Other brand Demak-DZM-200 2016

0 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 8:47 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Other brand DEMAK DTM 200 2016
Other brand DEMAK DTM 200 2016

0 km

සාමාජිකයා08 ඔක් 8:56 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Other brand CD100SS 1991
Other brand CD100SS 1991

70 km

ඊයේ 6:42 පව, වවුනියාව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Other brand DEMAK SKYLINE GT 2016
Other brand DEMAK SKYLINE GT 2016

0 km

සාමාජිකයා08 ඔක් 8:30 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Other brand Lifan 2006
Other brand Lifan 2006

23,000 km

ඊයේ 4:30 පව, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Other brand Demak DTM 200 2016
Other brand Demak DTM 200 2016

2 km

සාමාජිකයා03 ඔක් 2:30 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Other brand Demak D7 2016
Other brand Demak D7 2016

1 km

සාමාජිකයා16 ඔක් 2:25 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

Other brand Hyosung Rally 2011
Other brand Hyosung Rally 2011

11,000 km

ඊයේ 3:02 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!