වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Loncin jialing target 2012
Loncin jialing target 2012

8,454 km

පැයකට පෙර, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

Loncin 48 cc 2002
Loncin 48 cc 2002

2,435 km

අද 8:34 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,000

Loncin Super sub 2006
Loncin Super sub 2006

41,252 km

සාමාජිකයාඅද 12:17 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

Loncin cd90 2007
Loncin cd90 2007

12,000 km

ඊයේ 11:19 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

Loncin loncin LX100 2008
Loncin loncin LX100 2008

35,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 10:41 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

Loncin Lx 100 3 2005
Loncin Lx 100 3 2005

46,000 km

02 දෙසැ 11:42 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

Loncin super cub 90cc 2004
Loncin super cub 90cc 2004

85,000 km

02 දෙසැ 6:41 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

Loncin LX125-2 2008
Loncin LX125-2 2008

38,000 km

සාමාජිකයා02 දෙසැ 5:14 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

Loncin jbw 2007
Loncin jbw 2007

125,000 km

02 දෙසැ 11:55 පෙරවරු, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

Loncin modified 2006
Loncin modified 2006

5,000 km

02 දෙසැ 9:42 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

Loncin lx48 2007
Loncin lx48 2007

27,000 km

29 නොවැ 4:42 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,000

Loncin CD 90 banly 2008
Loncin CD 90 banly 2008

36,355 km

සාමාජිකයා28 නොවැ 11:21 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

Loncin lx 100 2004
Loncin lx 100 2004

17,500 km

28 නොවැ 7:35 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

Loncin LX125-2 2008
Loncin LX125-2 2008

29,000 km

28 නොවැ 9:43 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

Loncin supar 2005
Loncin supar 2005

36,000 km

25 නොවැ 2:47 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

Loncin lx100 gree 2004
Loncin lx100 gree 2004

290,000 km

25 නොවැ 1:49 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Loncin Loncin 2002
Loncin Loncin 2002

5,000 km

24 නොවැ 4:53 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 22,000

Loncin LD 90 2005
Loncin LD 90 2005

41,282 km

සාමාජිකයා24 නොවැ 1:37 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

Loncin Super Cub 2005
Loncin Super Cub 2005

30,000 km

23 නොවැ 7:50 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

Loncin super cub 2009
Loncin super cub 2009

45,000 km

22 නොවැ 5:07 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Loncin super cub 2006
Loncin super cub 2006

30,000 km

21 නොවැ 5:01 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Loncin ...........48cc 2004
Loncin ...........48cc 2004

0 km

19 නොවැ 10:05 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

Loncin loncin 2013
Loncin loncin 2013

30,000 km

19 නොවැ 10:27 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

Loncin Lx 100 2008
Loncin Lx 100 2008

41,825 km

සාමාජිකයා18 නොවැ 10:37 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 23,000

Loncin chans g b100 2009
Loncin chans g b100 2009

30,000 km

18 නොවැ 9:52 පෙරවරු, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!