වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Loncin 48 cc 2002
Loncin 48 cc 2002

6,000 km

අද 5:15 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

Loncin Super Cup LX90-3C 2008
Loncin Super Cup LX90-3C 2008

21,336 km

සාමාජිකයාඅද 4:58 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

Loncin LD 90 (CD90 MODEL) 2007
Loncin LD 90 (CD90 MODEL) 2007

7,669 km

සාමාජිකයාඅද 4:50 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

Loncin LX100-B (CG Model) 2007
Loncin LX100-B (CG Model) 2007

4,737 km

සාමාජිකයාඅද 4:43 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

Loncin LX 100 2008
Loncin LX 100 2008

28,000 km

අද 3:29 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

Loncin LX90-3C 2006
Loncin LX90-3C 2006

15,000 km

අද 3:04 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Loncin Lx 100-----VS 2009
Loncin Lx 100-----VS 2009

45,814 km

සාමාජිකයාඅද 9:51 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

Loncin 48 2011
Loncin 48 2011

10,000 km

ඊයේ 5:46 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

Loncin super cub 2002
Loncin super cub 2002

20,000 km

22 ඔක් 12:35 පව, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 15,000

Loncin Supercup 2005
Loncin Supercup 2005

65,000 km

22 ඔක් 10:33 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

Loncin LX 2006
Loncin LX 2006

28,000 km

21 ඔක් 7:55 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

Loncin cd 90 2008
Loncin cd 90 2008

14,000 km

21 ඔක් 6:43 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Loncin 90 suparcap 2005
Loncin 90 suparcap 2005

25,000 km

21 ඔක් 1:48 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

Loncin 48cc 2007
Loncin 48cc 2007

30,000 km

20 ඔක් 11:20 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 20,000

Loncin safari 4s 2016
Loncin safari 4s 2016

1,700 km

20 ඔක් 10:23 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

Loncin black 2010
Loncin black 2010

23,000 km

20 ඔක් 5:49 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

Loncin 48 cc 2009
Loncin 48 cc 2009

25,000 km

19 ඔක් 7:23 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 20,000

Loncin Super cub 90 2014
Loncin Super cub 90 2014

27,000 km

සාමාජිකයා19 ඔක් 7:03 පව, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Loncin blu 1978
Loncin blu 1978

15,242 km

19 ඔක් 6:54 පව, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

Loncin lX 90 2006
Loncin lX 90 2006

47,857 km

18 ඔක් 5:53 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

Loncin GN 2007
Loncin GN 2007

41,522 km

17 ඔක් 7:06 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

Loncin Model 2000
Loncin Model 2000

20,000 km

17 ඔක් 6:50 පව, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

Loncin CD 90 banly 2005
Loncin CD 90 banly 2005

53,251 km

සාමාජිකයා17 ඔක් 12:47 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

Loncin ED-90 2008
Loncin ED-90 2008

16,000 km

15 ඔක් 6:39 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Loncin LX48Q 2008
Loncin LX48Q 2008

2,232 km

15 ඔක් 5:55 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!