වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Kinetic mbk-saf45 2008
Kinetic mbk-saf45 2008

4,700 km

ඊයේ 9:22 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

Kinetic indian safari 4s 2011
Kinetic indian safari 4s 2011

0 km

26 ඔක් 7:11 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

Kinetic safari 2007
Kinetic safari 2007

6,730 km

25 ඔක් 4:01 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 22,000

Kinetic Gf 125 2004
Kinetic Gf 125 2004

50,000 km

23 ඔක් 7:34 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

Kinetic Safary 4s 2013
Kinetic Safary 4s 2013

6,994 km

22 ඔක් 7:28 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Kinetic king kine scooty 2009
Kinetic king kine scooty 2009

7,000 km

21 ඔක් 11:26 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Kinetic kine 100 2010
Kinetic kine 100 2010

7,000 km

18 ඔක් 3:29 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,500

Kinetic singer scooter 2009
Kinetic singer scooter 2009

6,500 km

18 ඔක් 1:03 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

Kinetic Safari 2013
Kinetic Safari 2013

3,100 km

14 ඔක් 6:20 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Kinetic Scooty Kine 2008
Kinetic Scooty Kine 2008

7,800 km

13 ඔක් 5:37 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

Kinetic LUNA 2014
Kinetic LUNA 2014

14,500 km

සාමාජිකයා08 ඔක් 4:24 පව, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 18,000

Kinetic safary 4s 2011
Kinetic safary 4s 2011

22,845 km

05 ඔක් 9:08 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

Kinetic Safari 4S 2016
Kinetic Safari 4S 2016

2,000 km

04 ඔක් 10:38 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Kinetic srkutra 2012
Kinetic srkutra 2012

15,000 km

04 ඔක් 12:24 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

Kinetic Safari 2011
Kinetic Safari 2011

11,000 km

02 ඔක් 12:25 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 27,000

Kinetic Kine100 2009
Kinetic Kine100 2009

11,000 km

01 ඔක් 9:43 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

Kinetic Safari 4S 2013
Kinetic Safari 4S 2013

2,900 km

01 ඔක් 6:07 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

Kinetic challenger 2005
Kinetic challenger 2005

54,785 km

01 ඔක් 1:57 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 34,000

Kinetic vilocty 2008
Kinetic vilocty 2008

35,000 km

01 ඔක් 8:23 පෙරවරු, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

Kinetic gf 170 2007
Kinetic gf 170 2007

45,000 km

29 සැප් 11:35 පෙරවරු, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

Kinetic luna 2007
Kinetic luna 2007

28,000 km

28 සැප් 6:53 පව, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

Kinetic Cafe Racer moped 2009
Kinetic Cafe Racer moped 2009

12,000 km

19 සැප් 6:53 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

Kinetic Boss 2005
Kinetic Boss 2005

12,000 km

17 සැප් 8:10 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

Kinetic singer safari 4s 2011
Kinetic singer safari 4s 2011

10,000 km

16 සැප් 4:43 පව, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

Kinetic Motomax 2008
Kinetic Motomax 2008

18,000 km

16 සැප් 3:53 පෙරවරු, මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!