වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Kinetic Steryker 2007
Kinetic Steryker 2007

52,658 km

අද 5:55 පෙරවරු, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

Kinetic boss 2006
Kinetic boss 2006

50,000 km

04 දෙසැ 12:31 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

Kinetic Safari 2009
Kinetic Safari 2009

25,000 km

04 දෙසැ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

Kinetic Luna 2007
Kinetic Luna 2007

4,200 km

03 දෙසැ 9:54 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

Kinetic Safari-45 2009
Kinetic Safari-45 2009

10,052 km

03 දෙසැ 6:16 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

Kinetic boss v2 2006
Kinetic boss v2 2006

24,500 km

02 දෙසැ 10:30 පෙරවරු, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

Kinetic gf 125 2005
Kinetic gf 125 2005

55,000 km

01 දෙසැ 5:16 පව, බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

Kinetic Singer Saffari 4s 2015
Kinetic Singer Saffari 4s 2015

70 km

01 දෙසැ 11:07 පෙරවරු, වවුනියාව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

Kinetic piagio luna 1999
Kinetic piagio luna 1999

50,000 km

29 නොවැ 7:05 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

Kinetic kimv100 2009
Kinetic kimv100 2009

7,391 km

26 නොවැ 3:55 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Kinetic Scooter 2012
Kinetic Scooter 2012

10,000 km

26 නොවැ 3:53 පව, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

Kinetic Zing 2008
Kinetic Zing 2008

23,000 km

23 නොවැ 8:11 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

Kinetic safari 4-s 2010
Kinetic safari 4-s 2010

13,000 km

19 නොවැ 1:39 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

Kinetic Kine 100 2009
Kinetic Kine 100 2009

4,555 km

16 නොවැ 10:08 පෙරවරු, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Kinetic SCCOOTER 2007
Kinetic SCCOOTER 2007

14,800 km

08 නොවැ 11:17 පෙරවරු, අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Kinetic MBK Velocity 2006
Kinetic MBK Velocity 2006

44,690 km

07 නොවැ 2:39 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

Kinetic 49cc 2006
Kinetic 49cc 2006

25,000 km

06 නොවැ 5:59 පව, මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 27,000

Kinetic ABANS STREAM 2010
Kinetic ABANS STREAM 2010

6,175 km

04 නොවැ 1:00 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

Kinetic boss 2005
Kinetic boss 2005

75,000 km

03 නොවැ 4:01 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 18,000

Kinetic safari 2012
Kinetic safari 2012

30,000 km

03 නොවැ 2:28 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

Kinetic Singer Safari 2015
Kinetic Singer Safari 2015

5,000 km

02 නොවැ 9:35 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

Kinetic challenger 2002
Kinetic challenger 2002

57,800 km

01 නොවැ 1:39 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

Kinetic stream 2012
Kinetic stream 2012

22,000 km

31 ඔක් 4:04 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

Kinetic Velocity 2005
Kinetic Velocity 2005

26,400 km

30 ඔක් 8:23 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

Kinetic stryker 2008
Kinetic stryker 2008

35,000 km

28 ඔක් 11:43 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!