වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Kawasaki D-tracker 2012
Kawasaki D-tracker 2012

32,320 km

ඊයේ 5:05 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 357,000

Kawasaki D Tracker 2010
Kawasaki D Tracker 2010

7,244 km

සාමාජිකයාඊයේ 12:44 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 430,000

Kawasaki D tracker 2013
Kawasaki D tracker 2013

20,000 km

ඊයේ 9:50 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

Kawasaki d tracker 2016
Kawasaki d tracker 2016

25,000 km

04 දෙසැ 3:41 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

Kawasaki DTM D tracker.. 2015
Kawasaki DTM D tracker.. 2015

16,000 km

04 දෙසැ 3:24 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

Kawasaki TRACKER 2015
Kawasaki TRACKER 2015

7,500 km

සාමාජිකයා04 දෙසැ 12:31 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

Kawasaki D Tracker 2015
Kawasaki D Tracker 2015

26,586 km

04 දෙසැ 10:31 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 480,000

Kawasaki ESTRELLA 2009
Kawasaki ESTRELLA 2009

35,000 km

04 දෙසැ 10:15 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

Kawasaki D Tracker 2010
Kawasaki D Tracker 2010

70,000 km

03 දෙසැ 11:18 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 435,000

Kawasaki Model 2014
Kawasaki Model 2014

24,000 km

03 දෙසැ 10:50 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

Kawasaki D tracker 2008
Kawasaki D tracker 2008

17,300 km

03 දෙසැ 7:47 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

Kawasaki D traker 2015
Kawasaki D traker 2015

0 km

03 දෙසැ 7:13 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

Kawasaki d tracker 2003
Kawasaki d tracker 2003

15,000 km

03 දෙසැ 6:32 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

Kawasaki d tracker 2008
Kawasaki d tracker 2008

23,000 km

03 දෙසැ 12:46 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 495,000

Kawasaki D tracker 2012
Kawasaki D tracker 2012

36,521 km

03 දෙසැ 11:54 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

Kawasaki D Tracker 2009
Kawasaki D Tracker 2009

7,000 km

03 දෙසැ 10:49 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 415,000

Kawasaki D Tracker 2011
Kawasaki D Tracker 2011

21,000 km

03 දෙසැ 10:37 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

Kawasaki D Tracker 2016
Kawasaki D Tracker 2016

30,000 km

03 දෙසැ 7:12 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 455,000

Kawasaki d-tracker 2016
Kawasaki d-tracker 2016

18,500 km

02 දෙසැ 12:30 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 545,000

Kawasaki d tracker 2008
Kawasaki d tracker 2008

8,950 km

02 දෙසැ 9:29 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

Kawasaki zxr 2003
Kawasaki zxr 2003

378,328 km

02 දෙසැ 7:23 පෙරවරු, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

Kawasaki d tracker 2016
Kawasaki d tracker 2016

12,500 km

01 දෙසැ 10:25 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 540,000

Kawasaki Super sherpa 2004
Kawasaki Super sherpa 2004

0 km

01 දෙසැ 9:03 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 136,000

Kawasaki D trcaer 2012
Kawasaki D trcaer 2012

8,000 km

30 නොවැ 9:27 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

Kawasaki D-tracker 2007
Kawasaki D-tracker 2007

12,000 km

30 නොවැ 11:56 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!