වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Kawasaki D Tracker 2006
Kawasaki D Tracker 2006

19,670 km

විනාඩි 18 පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

Kawasaki D Tracker 2014
Kawasaki D Tracker 2014

20,000 km

අද 7:14 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

Kawasaki d trecker 2008
Kawasaki d trecker 2008

96,521 km

ඊයේ 7:39 පව, බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

Kawasaki D Tracker 2013
Kawasaki D Tracker 2013

20,000 km

ඊයේ 6:09 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 510,000

Kawasaki D tracker 2008
Kawasaki D tracker 2008

55,000 km

ඊයේ 6:01 පව, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

Kawasaki D-Tracker 2011
Kawasaki D-Tracker 2011

67,266 km

ඊයේ 1:40 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

Kawasaki D tracker 2005
Kawasaki D tracker 2005

36,985 km

ඊයේ 11:15 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 460,000

Kawasaki D traker 2010
Kawasaki D traker 2010

17,600 km

ඊයේ 6:30 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

Kawasaki d tracker 2008
Kawasaki d tracker 2008

19,800 km

21 ඔක් 10:44 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

Kawasaki ninja 2009
Kawasaki ninja 2009

6,500 km

21 ඔක් 10:38 පව, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

Kawasaki d-tracker 2011
Kawasaki d-tracker 2011

21,600 km

21 ඔක් 9:23 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 292,000

Kawasaki ER-5 2012
Kawasaki ER-5 2012

47,000 km

21 ඔක් 9:10 පව, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

Kawasaki D Tracker 2003
Kawasaki D Tracker 2003

30,000 km

21 ඔක් 3:37 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

Kawasaki d tracker 2009
Kawasaki d tracker 2009

13,500 km

21 ඔක් 12:45 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

Kawasaki D Tracker 2004
Kawasaki D Tracker 2004

21,000 km

21 ඔක් 7:03 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

Kawasaki Dtracker 2007
Kawasaki Dtracker 2007

20,000 km

21 ඔක් 3:08 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

Kawasaki d tacker 2014
Kawasaki d tacker 2014

21,000 km

20 ඔක් 8:16 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 272,000

Kawasaki balius 2008
Kawasaki balius 2008

25,000 km

20 ඔක් 3:07 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

Kawasaki D traker ull thatu 2016
Kawasaki D traker ull thatu 2016

5,000 km

19 ඔක් 7:29 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 378,000

Kawasaki ninja 2009
Kawasaki ninja 2009

950 km

19 ඔක් 2:24 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

Kawasaki KLE 2008
Kawasaki KLE 2008

20,000 km

19 ඔක් 12:56 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Kawasaki ,d,tahcar 2009
Kawasaki ,d,tahcar 2009

12,000 km

සාමාජිකයා18 ඔක් 8:07 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

Kawasaki d trcker 2012
Kawasaki d trcker 2012

25,800 km

16 ඔක් 6:13 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

Kawasaki D Tracker 2005
Kawasaki D Tracker 2005

22,000 km

16 ඔක් 1:03 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 420,000

Kawasaki Kawasaki D tracker 2008
Kawasaki Kawasaki D tracker 2008

35,000 km

16 ඔක් 12:23 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!