වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Honda pleasure 2013
Honda pleasure 2013

16,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 6:56 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

Honda FORZA 250 CC 2009
Honda FORZA 250 CC 2009

33,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 7:33 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 283,000

Honda cd125banly 2008
Honda cd125banly 2008

30,270 km

විනාඩි 16 පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

Honda ftr 2010
Honda ftr 2010

5,000 km

විනාඩි 30 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

Honda benle 2010
Honda benle 2010

28,000 km

සාමාජිකයා15 ඔක් 9:20 පෙරවරු, කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

Honda Chally 1989
Honda Chally 1989

23,000 km

පැයකට පෙර, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 19,000

Honda Pcx 2013
Honda Pcx 2013

20,000 km

පැයකට පෙර, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

Honda unicorn 2007
Honda unicorn 2007

62,000 km

පැයකට පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

Honda DIO 2015
Honda DIO 2015

3,400 km

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

Honda BAP-#### DIO 2014
Honda BAP-#### DIO 2014

16,700 km

සාමාජිකයාඅද 12:50 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

Honda dio BDA 2015
Honda dio BDA 2015

8,500 km

අද 12:49 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 213,000

Honda Hornet CH 140 2004
Honda Hornet CH 140 2004

32,000 km

අද 12:44 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

Honda Super Cub 90 Custom 2005
Honda Super Cub 90 Custom 2005

79,000 km

අද 12:41 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Honda Chaly 1995
Honda Chaly 1995

8,000 km

අද 12:25 පව, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Honda DIO BAK-#### 2014
Honda DIO BAK-#### 2014

15,000 km

සාමාජිකයාඅද 12:23 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

Honda BBM-#### DIO 2014
Honda BBM-#### DIO 2014

5,000 km

සාමාජිකයාඅද 12:15 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

Honda PCX 2015
Honda PCX 2015

10,500 km

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:12 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 635,000

Honda BAS Activa  I 2014
Honda BAS Activa I 2014

10,000 km

සාමාජිකයාඅද 12:13 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

Honda CM custom 125 1986
Honda CM custom 125 1986

80,000 km

අද 12:07 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

Honda Karizma R 2009
Honda Karizma R 2009

50,000 km

අද 11:57 පෙරවරු, මඩකලපුව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

Honda dio het 2013
Honda dio het 2013

19,400 km

අද 11:48 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

Honda AX1 2007
Honda AX1 2007

18,835 km

සාමාජිකයාඅද 11:33 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

Honda dio 2012
Honda dio 2012

19,123 km

අද 11:20 පෙරවරු, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 146,500

Honda honet 2012
Honda honet 2012

28,720 km

අද 11:18 පෙරවරු, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

11,000 km

සාමාජිකයාඅද 11:15 පෙරවරු, මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 172,000

Honda harican 2005
Honda harican 2005

45,000 km

අද 11:14 පෙරවරු, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

Honda jade 2009
Honda jade 2009

26,000 km

අද 11:12 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!