වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Hero Xtreme Sports 2015
Hero Xtreme Sports 2015

6,074 km

27 නොවැ 5:40 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

43,000 km

විනාඩි 38 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

Hero zmr harizma   black 2013
Hero zmr harizma black 2013

16,600 km

අද 1:58 පෙරවරු, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

35,282 km

සාමාජිකයාඅද 12:20 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

Hero Glamour 2008
Hero Glamour 2008

58,000 km

අද 12:20 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,750

Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

28,255 km

සාමාජිකයාඅද 12:15 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

Hero pleasure 2012
Hero pleasure 2012

22,097 km

ඊයේ 11:34 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

26,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:31 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

12,659 km

ඊයේ 11:20 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

Hero HONDA CBZ EXTREME 2007
Hero HONDA CBZ EXTREME 2007

40,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 10:26 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

Hero NXG 2014
Hero NXG 2014

40,000 km

ඊයේ 10:03 පව, අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Hero CBZ EXTREME 2007
Hero CBZ EXTREME 2007

35,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 9:47 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Hero splendor 2003
Hero splendor 2003

49,800 km

ඊයේ 9:38 පව, මඩකලපුව, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

Hero Honda Glammour 2007
Hero Honda Glammour 2007

43,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 9:38 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Hero CD Dawn 2016
Hero CD Dawn 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 9:04 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 156,999

Hero i smart 2016
Hero i smart 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 9:04 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 204,999

Hero Dash VX 2016
Hero Dash VX 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 9:04 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 234,999

Hero HF Deluxe 2016
Hero HF Deluxe 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 9:04 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 174,500

Hero pleasure 2014
Hero pleasure 2014

10,500 km

ඊයේ 9:01 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

Hero hunk 150 2014
Hero hunk 150 2014

16,000 km

ඊයේ 8:37 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

900 km

ඊයේ 7:23 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

45,000 km

සාමාජිකයා05 නොවැ 2:55 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

Hero scotar yalo 2015
Hero scotar yalo 2015

17,000 km

ඊයේ 6:56 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

Hero Xtreme Sport 2016
Hero Xtreme Sport 2016

0 km

සාමාජිකයාඊයේ 5:47 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 309,999

Hero pleasure,w-#### 2011
Hero pleasure,w-#### 2011

18,900 km

ඊයේ 4:51 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Hero CD 100 Deluxe 2011
Hero CD 100 Deluxe 2011

40,000 km

සාමාජිකයා08 නොවැ 12:58 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!