වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

25,000 km

සාමාජිකයා21 ඔක් 4:59 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Hero pleasure 2015
Hero pleasure 2015

5,100 km

සාමාජිකයා20 ඔක් 2:48 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

Hero Pleasure-----WJ 2011
Hero Pleasure-----WJ 2011

32,144 km

සාමාජිකයාඅද 12:24 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

Hero Pulser 135----WX 2011
Hero Pulser 135----WX 2011

28,511 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:45 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Hero Pleasure-----UI 2008
Hero Pleasure-----UI 2008

41,252 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:39 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

Hero Pleasure-----WO 2011
Hero Pleasure-----WO 2011

13,251 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:32 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Hero Pleasure-----WU 2011
Hero Pleasure-----WU 2011

34,122 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:26 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Hero Hunk 2013
Hero Hunk 2013

28,000 km

ඊයේ 9:47 පව, අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

Hero pleasure 2012
Hero pleasure 2012

25,000 km

ඊයේ 9:25 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

Hero CD100 2000
Hero CD100 2000

80,000 km

ඊයේ 9:23 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 15,000

Hero hunk 2013
Hero hunk 2013

48,000 km

ඊයේ 8:52 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

Hero Pleasure 2008
Hero Pleasure 2008

45,000 km

ඊයේ 7:55 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

Hero Hunk 2013
Hero Hunk 2013

58,700 km

ඊයේ 7:50 පව, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

Hero honda hunk 2011
Hero honda hunk 2011

48,000 km

ඊයේ 5:30 පව, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

25,000 km

ඊයේ 4:24 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Hero Cd Down 2010
Hero Cd Down 2010

36,450 km

ඊයේ 4:18 පව, බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

Hero HUNK 2009
Hero HUNK 2009

45,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 4:13 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

Hero PLEASURE 2011
Hero PLEASURE 2011

18,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 4:09 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

Hero honda cd down 2006
Hero honda cd down 2006

70,000 km

ඊයේ 4:05 පව, මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

Hero pleasure 2010
Hero pleasure 2010

34,557 km

ඊයේ 4:03 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

Hero Honda Hunk 2013
Hero Honda Hunk 2013

13,000 km

සාමාජිකයා13 ඔක් 12:12 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

12,860 km

ඊයේ 3:34 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

Hero Pleasure 2009
Hero Pleasure 2009

30,000 km

ඊයේ 3:14 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Hero plesure 2013
Hero plesure 2013

33,000 km

ඊයේ 3:12 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

Hero Honda Pleasure 2012
Hero Honda Pleasure 2012

23,300 km

ඊයේ 2:59 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

19,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 2:37 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

Hero pleasur ---- 2009
Hero pleasur ---- 2009

33,000 km

ඊයේ 1:37 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!