වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Bajaj Puleser135 WT#### 2011
Bajaj Puleser135 WT#### 2011

30,000 km

සාමාජිකයා22 සැප් 5:44 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,300

Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

23,000 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 7:13 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Bajaj Pulsar 2014
Bajaj Pulsar 2014

23,000 km

විනාඩි 6 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

Bajaj Discover 125 2011
Bajaj Discover 125 2011

60,000 km

විනාඩි 12 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

Bajaj xcd 125 2008
Bajaj xcd 125 2008

45,000 km

විනාඩි 16 පෙර, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Bajaj discover 135 2011
Bajaj discover 135 2011

28,000 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 17 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Bajaj pulser..150. 2006
Bajaj pulser..150. 2006

65,232 km

විනාඩි 19 පෙර, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

Bajaj discover 100 2009
Bajaj discover 100 2009

60,500 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 25 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

Bajaj CT100 2007
Bajaj CT100 2007

38,000 km

විනාඩි 29 පෙර, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

Bajaj ct100 2005
Bajaj ct100 2005

102,751 km

විනාඩි 34 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

Bajaj pulsar..135 2011
Bajaj pulsar..135 2011

62,000 km

විනාඩි 37 පෙර, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

Bajaj Pulsar 2011
Bajaj Pulsar 2011

37,000 km

22 ඔක් 3:46 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

Bajaj Discaver 2012
Bajaj Discaver 2012

16,000 km

සාමාජිකයා18 ඔක් 10:40 පෙරවරු, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Bajaj pulsar 135 2010
Bajaj pulsar 135 2010

12,500 km

විනාඩි 47 පෙර, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 109,000

Bajaj platina 2009
Bajaj platina 2009

30,000 km

පැයකට පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

Bajaj pulsar 150 2013
Bajaj pulsar 150 2013

43,000 km

පැයකට පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 176,000

Bajaj pulsar 150 2011
Bajaj pulsar 150 2011

20,000 km

පැයකට පෙර, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

39,000 km

සාමාජිකයාපැයකට පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

Bajaj ct 100 2005
Bajaj ct 100 2005

36,000 km

සාමාජිකයාඅද 3:10 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

Bajaj Pulser 150 2014
Bajaj Pulser 150 2014

34,800 km

අද 3:09 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

Bajaj discover 125 2009
Bajaj discover 125 2009

23,743 km

සාමාජිකයාඅද 3:09 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Bajaj scooter 2003
Bajaj scooter 2003

40,000 km

අද 3:07 පව, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

Bajaj discover 100 2011
Bajaj discover 100 2011

60,000 km

සාමාජිකයාඅද 3:06 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

Bajaj Pletina 125 2008
Bajaj Pletina 125 2008

98,523 km

අද 3:03 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

Bajaj discover 150 2010
Bajaj discover 150 2010

24,000 km

සාමාජිකයාඅද 3:03 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

Bajaj pulser 150 2013
Bajaj pulser 150 2013

43,600 km

අද 3:00 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

Bajaj pursar 220 2010
Bajaj pursar 220 2010

260,000 km

අද 2:59 පව, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!