වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Bajaj Pulsar 135 2010
Bajaj Pulsar 135 2010

18,000 km

22 නොවැ 5:21 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

Bajaj pulsar 2014
Bajaj pulsar 2014

14,500 km

06 නොවැ 5:26 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

Bajaj Dicscver 135 cc 2009
Bajaj Dicscver 135 cc 2009

51,000 km

විනාඩි 21 පෙර, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

Bajaj Discover 125 2007
Bajaj Discover 125 2007

46,580 km

පැයකට පෙර, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

Bajaj pulsar 2006
Bajaj pulsar 2006

65,000 km

ඊයේ 11:12 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

Bajaj pulser 150 2013 2013
Bajaj pulser 150 2013 2013

21,799 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:11 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

Bajaj Platina 100 2009
Bajaj Platina 100 2009

41,252 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:11 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Bajaj ct 100----BAP 2014
Bajaj ct 100----BAP 2014

21,525 km

සාමාජිකයාඊයේ 11:06 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

Bajaj Pulsar 180 2006
Bajaj Pulsar 180 2006

57,300 km

ඊයේ 10:25 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

Bajaj ct100  BAF 2013
Bajaj ct100 BAF 2013

28,000 km

ඊයේ 10:20 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,500

Bajaj ct 100 2013
Bajaj ct 100 2013

29,000 km

ඊයේ 9:47 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Bajaj Pulser 135 LS 2013
Bajaj Pulser 135 LS 2013

21,000 km

ඊයේ 9:33 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

Bajaj pulser 2012
Bajaj pulser 2012

35,000 km

ඊයේ 9:32 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

Bajaj Pulsar 150 Red 2013
Bajaj Pulsar 150 Red 2013

51,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 9:25 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

25,000 km

ඊයේ 9:11 පව, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

25,000 km

ඊයේ 9:10 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

Bajaj Pulsar ns200 2015
Bajaj Pulsar ns200 2015

28,450 km

ඊයේ 9:07 පව, අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

Bajaj pulsar 2016
Bajaj pulsar 2016

7,000 km

ඊයේ 9:06 පව, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

Bajaj pulsar 2012
Bajaj pulsar 2012

34,400 km

ඊයේ 9:02 පව, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

Bajaj ct100 2012
Bajaj ct100 2012

28,000 km

ඊයේ 9:00 පව, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

Bajaj Avenger 2008
Bajaj Avenger 2008

24,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 8:59 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 109,000

Bajaj pulsar 2014
Bajaj pulsar 2014

20,000 km

ඊයේ 8:59 පව, කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

Bajaj discover.125M 2014
Bajaj discover.125M 2014

15,800 km

ඊයේ 8:41 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

Bajaj Pulsar 2015
Bajaj Pulsar 2015

21,000 km

ඊයේ 7:58 පව, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

Bajaj pulsar 150 2012
Bajaj pulsar 150 2012

38,000 km

ඊයේ 7:58 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

Bajaj Pulser black 2015
Bajaj Pulser black 2015

21,000 km

ඊයේ 7:56 පව, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

Bajaj Pulsar 180 2013
Bajaj Pulsar 180 2013

45,000 km

සාමාජිකයාඊයේ 7:51 පව, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 174,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!