වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Yamaha FZ,S 2015
Yamaha FZ,S 2015

10,000 km

05 ඔක් 1:32 පව, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

Other brand Demak DXT 225 Dart 2016
Other brand Demak DXT 225 Dart 2016

0 km

සාමාජිකයා18 ඔක් 8:21 පෙරවරු, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

Honda dio 2015
Honda dio 2015

1,523 km

විනාඩියකට පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

17,000 km

විනාඩි 4 පෙර, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

Yamaha TW 200 2012
Yamaha TW 200 2012

7,707 km

සාමාජිකයා22 ඔක් 5:30 පව, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

Bajaj pulsar 135 LS. .m 2011
Bajaj pulsar 135 LS. .m 2011

39,000 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 9 පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Yamaha TW200 2012
Yamaha TW200 2012

15,000 km

සාමාජිකයා15 ඔක් 11:55 පෙරවරු, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

Honda CHALLY 1992
Honda CHALLY 1992

28,000 km

විනාඩි 10 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 18,500

Honda jade 2010
Honda jade 2010

27,000 km

විනාඩි 24 පෙර, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

Hero cbz xtreme 2007
Hero cbz xtreme 2007

65,000 km

විනාඩි 24 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

20,200 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 25 පෙර, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,000

Honda DIO- HET 2014
Honda DIO- HET 2014

8,500 km

විනාඩි 26 පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

Yamaha serrow 2003
Yamaha serrow 2003

58,000 km

විනාඩි 29 පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

Hero hunk 2013
Hero hunk 2013

29,000 km

විනාඩි 33 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

Bajaj Discover 125 2015
Bajaj Discover 125 2015

6,400 km

විනාඩි 35 පෙර, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

Honda XLR 2002
Honda XLR 2002

84,000 km

විනාඩි 37 පෙර, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

Honda xr200r. 2005
Honda xr200r. 2005

52,552 km

විනාඩි 39 පෙර, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

Bajaj pulser 2010
Bajaj pulser 2010

21,000 km

විනාඩි 43 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

Yamaha FZ16 2009
Yamaha FZ16 2009

53,500 km

විනාඩි 43 පෙර, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

Bajaj Discovery 2006
Bajaj Discovery 2006

38,000 km

පැයකට පෙර, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

Honda jead,chasy 120 2010
Honda jead,chasy 120 2010

13,000 km

පැයකට පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

Yamaha Serrow 2005
Yamaha Serrow 2005

33,600 km

සාමාජිකයා23 ඔක් 7:43 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

TVS metro 2011
TVS metro 2011

20,000 km

පැයකට පෙර, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

Honda Delux 2010
Honda Delux 2010

9,000 km

පැයකට පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 239,000

TVS Heavy Duty Super XL 2016
TVS Heavy Duty Super XL 2016

2,385 km

පැයකට පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

Bajaj Pulser 2010
Bajaj Pulser 2010

0 km

පැයකට පෙර, නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

Bajaj BOXER 2011
Bajaj BOXER 2011

18,500 km

පැයකට පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!