වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Bajaj Pulsar 2015
Bajaj Pulsar 2015

8,900 km

29 නොවැ 6:14 පව, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

Honda Benly 2011
Honda Benly 2011

30,000 km

සාමාජිකයා30 නොවැ 8:11 පෙරවරු, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

Bajaj Pulsar 150 Red 2013
Bajaj Pulsar 150 Red 2013

51,000 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 4 පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

14,500 km

විනාඩි 6 පෙර, කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

Hero Pleasure WR 2011
Hero Pleasure WR 2011

27,000 km

විනාඩි 10 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

0 km

විනාඩි 11 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,500

Honda Dio Brand New 2016
Honda Dio Brand New 2016

0 km

විනාඩි 12 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,500

Honda DIO BAZ 2014
Honda DIO BAZ 2014

18,400 km

විනාඩි 15 පෙර, අනුරාධපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

Honda super club 1998
Honda super club 1998

67,900 km

විනාඩි 16 පෙර, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

Hero pashon 2010
Hero pashon 2010

25,000 km

විනාඩි 16 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

25,000 km

විනාඩි 19 පෙර, පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

25,000 km

විනාඩි 20 පෙර, ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

Bajaj Pulsar ns200 2015
Bajaj Pulsar ns200 2015

28,450 km

විනාඩි 23 පෙර, අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

Yamaha fz s 2016
Yamaha fz s 2016

4,500 km

විනාඩි 24 පෙර, මොණරාගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

Bajaj pulsar 2016
Bajaj pulsar 2016

7,000 km

විනාඩි 24 පෙර, මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

Hero hunk 2011
Hero hunk 2011

35,000 km

විනාඩි 27 පෙර, අම්පාර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Bajaj pulsar 2012
Bajaj pulsar 2012

34,400 km

විනාඩි 28 පෙර, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

Bajaj ct100 2012
Bajaj ct100 2012

28,000 km

විනාඩි 30 පෙර, හම්බන්තොට, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

TVS SCOOTY PEP 2010
TVS SCOOTY PEP 2010

38,000 km

විනාඩි 30 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

Bajaj pulsar 2014
Bajaj pulsar 2014

20,000 km

විනාඩි 31 පෙර, කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

Suzuki Bandit V-tec power 2009
Suzuki Bandit V-tec power 2009

15,000 km

විනාඩි 32 පෙර, රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 172,000

TVS wago 2011
TVS wago 2011

17,000 km

සාමාජිකයාවිනාඩි 33 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

Yamaha fzs 2.0 2016
Yamaha fzs 2.0 2016

4,500 km

විනාඩි 34 පෙර, කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

Suzuki Sb tracker 2007
Suzuki Sb tracker 2007

22,512 km

විනාඩි 36 පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

3,400 km

විනාඩි 44 පෙර, යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

Bajaj discover.125M 2014
Bajaj discover.125M 2014

15,800 km

විනාඩි 48 පෙර, කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

Other brand pattaya 125 2016
Other brand pattaya 125 2016

9,450 km

පැයකට පෙර, ගම්පහ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!