මිල (රු )

-

දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Greentel gt-210 Original
Greentel gt-210 Original

ඊයේ 2:57 පව, ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,300

Greentel M1 Original
Greentel M1 Original

ඊයේ 1:53 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

Greentel T20 Original
Greentel T20 Original

05 දෙසැ 9:28 පව, අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

Greentel M3 4G LTE Original
Greentel M3 4G LTE Original

05 දෙසැ 3:49 පෙරවරු, මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

Greentel GT-T150 Original
Greentel GT-T150 Original

04 දෙසැ 1:05 පව, මඩකලපුව, ජංගම දුරකථන

රු 6,750

Greentel T40 Original
Greentel T40 Original

03 දෙසැ 2:54 පව, හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 3,400

Greentel T10 Original
Greentel T10 Original

02 දෙසැ 12:10 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

Greentel c7 Original
Greentel c7 Original

30 නොවැ 2:50 පව, රත්නපුර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

Greentel M1 Original
Greentel M1 Original

සාමාජිකයා30 නොවැ 1:03 පෙරවරු, නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 5,900

Greentel gt-t140 Original
Greentel gt-t140 Original

29 නොවැ 3:17 පව, කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

Greentel SAFARI 2 Original Original
Greentel SAFARI 2 Original Original

සාමාජිකයා28 නොවැ 10:40 පව, නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 7,250

Greentel safari m1 black Original
Greentel safari m1 black Original

27 නොවැ 11:54 පෙරවරු, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

Greentel greentel Original
Greentel greentel Original

27 නොවැ 8:30 පෙරවරු, රත්නපුර, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

Greentel M1 Original
Greentel M1 Original

25 නොවැ 1:54 පව, මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

Greentel GT - T140 Original
Greentel GT - T140 Original

20 නොවැ 9:17 පව, මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

Greentel safari m2 Original
Greentel safari m2 Original

20 නොවැ 2:54 පව, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

Greentel T20 Original
Greentel T20 Original

19 නොවැ 2:29 පෙරවරු, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

Greentel T10 Original
Greentel T10 Original

සාමාජිකයා18 නොවැ 4:11 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 1,900

Greentel gt-t150 Original
Greentel gt-t150 Original

18 නොවැ 1:41 පව, ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

Greentel safari prime Original
Greentel safari prime Original

15 නොවැ 9:12 පෙරවරු, ගාල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

Greentel Safary 2+ G9 Original
Greentel Safary 2+ G9 Original

15 නොවැ 5:27 පෙරවරු, කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

Greentel gt140 Original
Greentel gt140 Original

12 නොවැ 10:26 පව, පොලොන්නරුව, ජංගම දුරකථන

රු 4,800

Greentel safari M1 Original
Greentel safari M1 Original

12 නොවැ 3:21 පව, බදුල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

Greentel t95 Original
Greentel t95 Original

09 නොවැ 5:33 පව, හම්බන්තොට, ජංගම දුරකථන

රු 3,990

Greentel R100 Original
Greentel R100 Original

06 නොවැ 1:56 පව, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!