මිල (රු )

-

දැන්විම් 225 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Blackberry 9360 Original
Blackberry 9360 Original

ඊයේ 9:28 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,800

Blackberry 9900 Original
Blackberry 9900 Original

සාමාජිකයා07 ඔක් 7:24 පව, යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

Blackberry 9900 Original
Blackberry 9900 Original

ඊයේ 7:44 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

Blackberry 9360 Original
Blackberry 9360 Original

ඊයේ 7:43 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

Blackberry Z3 Original
Blackberry Z3 Original

ඊයේ 6:39 පව, මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

Blackberry 9900 Original
Blackberry 9900 Original

ඊයේ 9:50 පෙරවරු, අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

Blackberry Z30 Original
Blackberry Z30 Original

22 ඔක් 7:31 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

Blackberry Q5-red Original
Blackberry Q5-red Original

22 ඔක් 4:42 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

Blackberry Priv Original
Blackberry Priv Original

22 ඔක් 2:54 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

Blackberry Q10 Original
Blackberry Q10 Original

22 ඔක් 2:04 පව, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

Blackberry Q10 Original
Blackberry Q10 Original

22 ඔක් 11:39 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

Blackberry q10 Original
Blackberry q10 Original

22 ඔක් 11:27 පෙරවරු, නුවර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

Blackberry Q5 Original
Blackberry Q5 Original

22 ඔක් 10:28 පෙරවරු, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

Blackberry Z10veloil Original
Blackberry Z10veloil Original

21 ඔක් 9:37 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

Blackberry Z10 Original
Blackberry Z10 Original

21 ඔක් 4:44 පව, කළුතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

Blackberry 9720 Original
Blackberry 9720 Original

20 ඔක් 8:10 පව, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

Blackberry Q10 Original
Blackberry Q10 Original

20 ඔක් 7:45 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

Blackberry z10 Original
Blackberry z10 Original

20 ඔක් 4:43 පව, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

Blackberry 9810 Original
Blackberry 9810 Original

20 ඔක් 3:18 පව, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

Blackberry q10 Original
Blackberry q10 Original

20 ඔක් 12:48 පව, රත්නපුර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

Blackberry Z10 Original
Blackberry Z10 Original

20 ඔක් 8:16 පෙරවරු, ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

Blackberry 9850 Original
Blackberry 9850 Original

20 ඔක් 7:10 පෙරවරු, යාපනය, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

Blackberry Q10 Original
Blackberry Q10 Original

20 ඔක් 12:56 පෙරවරු, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

Blackberry Passport Original
Blackberry Passport Original

19 ඔක් 4:49 පව, කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 42,500

Blackberry classic Original
Blackberry classic Original

19 ඔක් 1:33 පව, ත්‍රිකුණාමලය, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!