කර්මාන්ත
දැන්විම් 157 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Chef - Sri Lanka

REMO'S PVT LTD.

සාමාජිකයා05 දෙසැ 11:07 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Supervisor (Female)

Private Poster

14 නොවැ 12:26 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Steward
Restaurant Steward

Imagine Villa Hotel

ඊයේ 3:29 පව, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ගෘහ පාලන සුපරීක්ෂක
ගෘහ පාලන සුපරීක්ෂක

Raffles Residence Banquet & Catering

ඊයේ 3:15 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Room Assistant

Imagine Villa Hotel

ඊයේ 12:52 පව, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sous Chef

Private Poster

ඊයේ 9:30 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Room Assistant
Room Assistant

Weerasinghe Paper Ag Sellfast

සාමාජිකයා08 දෙසැ 11:55 පෙරවරු, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Waiters (Male & Female)
Waiters (Male & Female)

TraveLine Global (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා08 දෙසැ 2:52 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Chef

Green Parrot Hotel

07 දෙසැ 11:04 පෙරවරු, හම්බන්තොට, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Hotel All Rounder

Private Poster

සාමාජිකයා07 දෙසැ 9:29 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cook - Sri Lanka

Keerthi Cafe

06 දෙසැ 11:54 පෙරවරු, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

මුළුතැන්ගෙයි අත් උදව්කරු - ශ්‍රී ලංකා

Leading Hotel and Restaurant

සාමාජිකයා06 දෙසැ 10:34 පෙරවරු, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Room Attendants (Male) - Sri Lanka

Private Poster

06 දෙසැ 10:34 පෙරවරු, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chef - Sri Lanka
Chef - Sri Lanka

Seven Eleven Restaurant

06 දෙසැ 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

House Keeping Assistant - Sri Lanka

Leading Hotel and Restaurant

සාමාජිකයා05 දෙසැ 5:25 පව, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Kitchen Helper - Sri Lanka
Kitchen Helper - Sri Lanka

Private Poster

05 දෙසැ 5:17 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Waiter (Male / Female)

Private Poster

05 දෙසැ 4:31 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Villa Assistant - Sri Lanka
Villa Assistant - Sri Lanka

Ceilao Villas

05 දෙසැ 3:51 පව, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chef - Sri Lanka

REMO'S PVT LTD.

සාමාජිකයා05 දෙසැ 11:07 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cook (Chinese & Western) - Sri Lanka
Cook (Chinese & Western) - Sri Lanka

Red Dragon Hotel

05 දෙසැ 10:49 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Stewards - Sri Lanka

Don Ian Ranasinghe

03 දෙසැ 2:48 පව, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chef - Sri Lanka

Private Poster

03 දෙසැ 7:11 පෙරවරු, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Supervisor

Private Poster

02 දෙසැ 2:27 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Tour Executive
Trainee Tour Executive

Autumn Lanka Travels (Pvt) Ltd

02 දෙසැ 12:43 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

All Round Worker - Sri Lanka

Sky Lodge hotel

02 දෙසැ 10:40 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ස්ටුවර්ඩ් - ශ්‍රී ලංකා
ස්ටුවර්ඩ් - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company

සාමාජිකයා02 දෙසැ 10:22 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Room Assistance (Male/Female) - SL
Room Assistance (Male/Female) - SL

Private Poster

සාමාජිකයා02 දෙසැ 10:17 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!