කර්මාන්ත
දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
අාරක්ෂක නිළධාරින්  - ශ්‍රී ලංකා
අාරක්ෂක නිළධාරින් - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company

සාමාජිකයා05 දෙසැ 9:29 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Security Officer (Male/Female)
Junior Security Officer (Male/Female)

Top Guard Securities

සාමාජිකයා26 නොවැ 1:56 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

ආරක්ෂක නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)
ආරක්ෂක නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)

Top Guard Securities

සාමාජිකයා26 නොවැ 1:52 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Security Officer
Security Officer

Samudra Bookshop

සාමාජිකයා26 නොවැ 12:04 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂක නිලධාරී - ශ්‍රී ලංකා
ආරක්ෂක නිලධාරී - ශ්‍රී ලංකා

Pearlkey Group (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා19 නොවැ 6:14 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Security Guard - Five Star Hotel
Security Guard - Five Star Hotel

D. L. H. Holdings Recruitment

සාමාජිකයා13 නොවැ 6:42 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Security Personnel - Sri Lanka

Security Consultants & Investigators International Pvt Ltd

07 නොවැ 9:26 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Security Officer - Sri Lanka

Red Alert International (Pvt) Ltd

03 නොවැ 4:53 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

1 න් 1 පිටුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!