කර්මාන්ත
දැන්විම් 394 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Clerk
Clerk

Rogers International (Pvt ) Ltd.

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:47 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Office Clerk

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා29 නොවැ 2:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Front Office Assistant

Private Poster

පැයකට පෙර, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Executive Assistant

Natalie

අද 2:43 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator

Sell Fast Agent

සාමාජිකයාඅද 11:07 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Education Coordinator
Education Coordinator

MHEC

අද 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Secretary

Securo Dynamics (Pvt) Ltd

අද 10:15 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන්
දුරකථන ක්‍රියාකරවන්නියන්

Sell Fast |ගුණවර්ධන දැන්වීම් ආයතනය

සාමාජිකයාඅද 10:01 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Airline Ticketing Officer
Airline Ticketing Officer

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඊයේ 8:14 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Visa Submission Officer
Visa Submission Officer

Isuru Recruitment - Maharagama

සාමාජිකයාඊයේ 8:12 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator
Data Entry Operator

Target Consulting

සාමාජිකයාඊයේ 5:27 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

General Clerk
General Clerk

Autotech

ඊයේ 5:20 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Office Clerks (Male/ Female)
Office Clerks (Male/ Female)

Private Poster

ඊයේ 4:55 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පිළිගැනීමේ නිලධාරී

Leading Hotel and Restaurant

සාමාජිකයාඊයේ 4:38 පව, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Documentation Officers
Documentation Officers

Dissanayaka Group

සාමාජිකයාඊයේ 4:32 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Administrative Executive

Private Poster

ඊයේ 4:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Secretary (Female)
Junior Secretary (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 2:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Clerk

Private Poster

ඊයේ 9:16 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Office Clerk

Private Poster

සාමාජිකයා04 දෙසැ 5:48 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

දුරකතන ක්‍රියාකරවන්නියන්
දුරකතන ක්‍රියාකරවන්නියන්

Private Poster

03 දෙසැ 9:13 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Receptionist (Male)
Receptionist (Male)

Vinrich Lake Resort - Piliyandala

සාමාජිකයා03 දෙසැ 2:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Office Manager
Trainee Office Manager

Private Poster

03 දෙසැ 8:13 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Co-ordinating Executive (Female)

Unimax International

03 දෙසැ 7:58 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Reception Coordinators
Reception Coordinators

Ozone University College

03 දෙසැ 7:00 පෙරවරු, මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Clerk
Clerk

Rogers International (Pvt ) Ltd.

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:47 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Receptionist
Receptionist

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:46 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Secretary (Female)
Secretary (Female)

Rogers international (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!