කර්මාන්ත
දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Pharmacy Assistant

New Asgiri Pharmacy

අද 10:04 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Pharmacist Assistant

Private Poster

ඊයේ 5:01 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Lab Technician - Chemical (Female)
Lab Technician - Chemical (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 3:01 පෙරවරු, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Pharmacist

Private Poster

07 දෙසැ 4:48 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Opticians (Female)

EYEVIEW OPTICAL

07 දෙසැ 1:57 පව, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Pre Intern Doctor

Private Poster

06 දෙසැ 2:28 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Lab Analyst -Basic

Private Poster

06 දෙසැ 10:42 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Junior Lab Assistant (Male)
Junior Lab Assistant (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා05 දෙසැ 8:13 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Lab Assistant Trainee

Edirisinghe

05 දෙසැ 5:22 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Nurse Assistant

Private Poster

05 දෙසැ 5:01 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Trainee Medical Delegates

Osvik International ( Pvt) Ltd

05 දෙසැ 1:17 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Pharmacist

Private Poster

05 දෙසැ 9:37 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Pharmacist
Pharmacist

Private poster

05 දෙසැ 9:21 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Medical Officers

Sell fast | විජයසේකර දැන්වීම් ආයතනය

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:28 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Nurse - Sri Lanka

Kevin pharmacy

01 දෙසැ 10:21 පෙරවරු, වවුනියාව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Phlebotomists

Target Consulting

සාමාජිකයා29 නොවැ 8:42 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Medical Laboratory Technicians
Medical Laboratory Technicians

Target Consulting

සාමාජිකයා29 නොවැ 5:15 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Medical Representative
Medical Representative

Target Consulting

සාමාජිකයා29 නොවැ 4:50 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Opticians (Female)
Trainee Opticians (Female)

Eye Care Optometrists

25 නොවැ 9:06 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Medical Representative
Medical Representative

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා24 නොවැ 1:33 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Pharmacist Assistant

Medisigns

22 නොවැ 4:18 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Dentist

ADS king.lk | Sell Fast ikman.lk නියෝජිත

සාමාජිකයා21 නොවැ 3:50 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Laboratory Technician (Male/Female)
Laboratory Technician (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා17 නොවැ 11:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Apprentices Pharmacists (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා16 නොවැ 10:00 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Chemist (Male)
Chemist (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා15 නොවැ 9:23 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!