කර්මාන්ත
දැන්විම් 310 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Creative Content Writer
Creative Content Writer

Builtapps Business Solutions

13 ඔක් 1:19 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive

Asian Networks

01 දෙසැ 9:50 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Marketing Executive (Male/Female)
Marketing Executive (Male/Female)

Company Name Withheld

03 දෙසැ 10:48 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

අළෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධරී (කාන්තා/පිරිමී)
අළෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධරී (කාන්තා/පිරිමී)

MS Marketing Solutions

සාමාජිකයා06 දෙසැ 6:50 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive

Canopy Holdings

ඊයේ 4:24 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Business Development Executive (Female)
Business Development Executive (Female)

Private Poster

ඊයේ 4:12 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee - Marketing

Granton international

06 දෙසැ 4:07 පව, නුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive

Safenet Solutions

ඊයේ 3:53 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Digital Marketing Executive - Trainee
Digital Marketing Executive - Trainee

Ribelz Holdings Pvt Ltd

ඊයේ 3:45 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager - Marketing
Assistant Manager - Marketing

Epiton Trinergy

ඊයේ 3:28 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive
Marketing Executive

Central Finance

සාමාජිකයාඊයේ 3:19 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Officer

AIA Insurance Lanla PLC

ඊයේ 2:43 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

වෙනත්

Marketing Executive
Marketing Executive

E-Line Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා17 නොවැ 10:08 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Content Writer (English)

Web Marketing Army

ඊයේ 12:07 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive

Private Poster

ඊයේ 11:09 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee - Marketing

Maheshika Madhuwanthi

07 දෙසැ 9:43 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Marketing Supervisor
Trainee Marketing Supervisor

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 2:52 පෙරවරු, රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager - Marketing
Assistant Manager - Marketing

DMI International Marketing

සාමාජිකයාඊයේ 2:49 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Manager - Marketing (Male/Female)
Manager - Marketing (Male/Female)

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 2:47 පෙරවරු, මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පුහුණු අලෙවි කළමණාකරු
පුහුණු අලෙවි කළමණාකරු

Optimo International - Nilpanagoda

සාමාජිකයාඊයේ 2:20 පෙරවරු, මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Marketing Manager
Assistant Marketing Manager

Granton Groups Kaduwela

සාමාජිකයාඊයේ 2:06 පෙරවරු, රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Incharge

Achievers

07 දෙසැ 4:41 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales & Marketing Executives

Union Assurance

07 දෙසැ 3:57 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Marketing Manager
Assistant Marketing Manager

DMI International Marketing

සාමාජිකයා07 දෙසැ 12:15 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Supervisor - Marketing
Assistant Supervisor - Marketing

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:05 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Graphic Designer
Trainee Graphic Designer

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:05 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Business Development Executive
Business Development Executive

ESoft Metro College - Homagama

සාමාජිකයා07 දෙසැ 10:03 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!