කර්මාන්ත
දැන්විම් 137 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Assistant Manager

Private Poster

24 නොවැ 9:23 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant (male/female)
Sales Assistant (male/female)

Sell Fast | Makola | R.N.M.Advertising

සාමාජිකයා15 නොවැ 12:39 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee (Female)
Management Trainee (Female)

Sha Web Design

27 නොවැ 7:27 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee
Management Trainee

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 11:19 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - අලෙවි
සහාය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - අලෙවි

Optimo International - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 9:55 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Team Leader - Inbound Operations
Team Leader - Inbound Operations

Aegis Global

සාමාජිකයා08 දෙසැ 2:50 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Manager (Female)

Private Poster

07 දෙසැ 2:50 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Manager - Vehicle Sales
Manager - Vehicle Sales

Speed Group

සාමාජිකයා06 දෙසැ 9:33 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee
Management Trainee

SLBDC

06 දෙසැ 5:02 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Showroom Manager (Male/Female)

St.Anthonys Trading

සාමාජිකයා06 දෙසැ 2:09 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Education Manager
Education Manager

Chartered Institute of Logistics and Transport

06 දෙසැ 11:26 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Manager ( Male/Female)
Trainee Manager ( Male/Female)

Dream Advertising

සාමාජිකයා04 දෙසැ 4:54 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Brand Manager
Assistant Brand Manager

Kids & Toys International Pvt Ltd

සාමාජිකයා03 දෙසැ 1:16 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Recruitment Executive (Male)
Recruitment Executive (Male)

Rogers International (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා03 දෙසැ 12:43 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Factory Manager (Male)
Factory Manager (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා02 දෙසැ 9:29 පව, පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Online Shop Manager

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා30 නොවැ 4:31 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Businesss Manager
Businesss Manager

Millennium Headhunters

සාමාජිකයා29 නොවැ 12:54 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Business Manager
Business Manager

Millennium Headhunters

28 නොවැ 12:46 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainees - Operation (Male)
Management Trainees - Operation (Male)

Wintry Products

26 නොවැ 11:19 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainees - Compliance
Management Trainees - Compliance

Wintry Products

26 නොවැ 8:00 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Manager
Trainee Manager

DMI International

සාමාජිකයා25 නොවැ 2:21 පව, අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executive
Call Center Executive

Aegis Global

සාමාජිකයා24 නොවැ 2:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager

Private Poster

24 නොවැ 9:23 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Assistant
Management Assistant

A4 TOURS

24 නොවැ 9:14 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee

Private Poster

24 නොවැ 8:53 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager
Assistant Manager

Speed Group

සාමාජිකයා23 නොවැ 6:41 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Manager

Private Poster

22 නොවැ 10:20 පෙරවරු, රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!