කර්මාන්ත
දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Hairdresser

Private Poster

06 දෙසැ 4:25 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

කොන්ත්‍රාත්තුව

Salon Assistant

Private Poster

05 දෙසැ 5:01 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Hair Dresser
Hair Dresser

Salon Tushaari

05 දෙසැ 4:06 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Beauty Advisor
Beauty Advisor

Private Poster

05 දෙසැ 11:00 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Hair Dresser

Private Poster

01 දෙසැ 4:55 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Fashion Designer
Fashion Designer

Thread Works (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා29 නොවැ 5:17 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Salon Assistant

Sell Fast | Jayamal Advertising

සාමාජිකයා24 නොවැ 9:42 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Beautician
Beautician

Private Poster

21 නොවැ 4:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Beauticians (Ladies Salon)
Beauticians (Ladies Salon)

Supplement World

19 නොවැ 7:17 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Barber - Sri Lanka

Private Poster

18 නොවැ 11:20 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Beauty Salon Assistant
Beauty Salon Assistant

Salon Change

16 නොවැ 9:33 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Cutting Designers- Dress

Private Poster

15 නොවැ 5:07 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Beautician

Zero Salon

11 නොවැ 4:32 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Salon Trainees

Umesha De Silva

11 නොවැ 2:55 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Fashion Designer

G.M.C Udayangani

10 නොවැ 3:10 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Pedicurist

Private Poster

06 නොවැ 6:38 පෙරවරු, ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Beautician
Beautician

Swini Ayurvedic

04 නොවැ 3:19 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Beautician

Private Poster

02 නොවැ 3:06 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Fashion Artist (Female)
Fashion Artist (Female)

LK Model Agency - Innovage

සාමාජිකයා08 අගෝ 10:29 පව, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Flower Decorator
Flower Decorator

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා29 ඔක් 1:38 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Beauticians
Trainee Beauticians

Private Poster

27 ඔක් 4:22 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Salon Assistant

Private Poster

26 ඔක් 11:42 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Salon Assistant (Female)

Private Poster

25 ඔක් 1:32 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

රූපලාවන්‍ය ශිල්පිණියන්

Private Poster

20 ඔක් 12:13 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

බාබර් වරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

19 ඔක් 1:48 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!