කර්මාන්ත
දැන්විම් 3,188 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Sales Assistants
Sales Assistants

Green Gardens

06 දෙසැ 12:36 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager

Private Poster

24 නොවැ 9:23 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

CCTV Technician

TechKnow IT Private Limited

21 නොවැ 9:47 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Telephone Operator (Female)
Telephone Operator (Female)

Sell Fast Kadawatha Global EMS

සාමාජිකයා06 දෙසැ 5:11 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

අළෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධරී (කාන්තා/පිරිමී)
අළෙවි ප්‍රවර්ධන නිළධරී (කාන්තා/පිරිමී)

MS Marketing Solutions

සාමාජිකයා06 දෙසැ 6:50 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Officers (Male/Female)
Marketing Officers (Male/Female)

Private Poster

සාමාජිකයාඊයේ 6:36 පව, කෑගල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

පොත් සාප්පු සේවකයින්

Sell Fast Agent

සාමාජිකයාඊයේ 6:32 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Pharmacy Assistant

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයාඊයේ 6:18 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Office Clerk (Male/Female)
Office Clerk (Male/Female)

Private Poster

සාමාජිකයාඊයේ 6:16 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Hotel Steward
Hotel Steward

Private Poster

ඊයේ 6:12 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Officers (Male/Female)

Private Poster

සාමාජිකයාඊයේ 6:11 පව, මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ලිපිකාරිණියන්

Private Poster

සාමාජිකයාඊයේ 6:08 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Leasing Officers
Leasing Officers

Sell fast | Kochchikade | ikman.lk

සාමාජිකයාඊයේ 6:06 පව, පුත්තලම, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Marketing Manager
Trainee Marketing Manager

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 5:53 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management & Marketing Trainee

Granton Group Nilpanagoda

සාමාජිකයාඊයේ 5:49 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

CCTV Camera Technicians
CCTV Camera Technicians

E-Line Lanka (Pvt)Ltd

සාමාජිකයා17 ඔක් 4:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee - Marketing

Granton international

06 දෙසැ 4:07 පව, නුවරඑලිය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Coordinator
Sales Coordinator

SunsMart Group

සාමාජිකයා18 නොවැ 4:04 පව, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Executive (Female)
Accounts Executive (Female)

Tradarea (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා02 දෙසැ 5:47 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator
Computer Operator

Spring & Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා07 දෙසැ 2:42 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Social Media Executive
Social Media Executive

ikman.lk

සාමාජිකයා26 නොවැ 9:39 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Teacher- Accounts/Commerce

Private Poster

05 දෙසැ 1:17 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Call Center Executives

3000 BPO

සාමාජිකයා05 දෙසැ 2:49 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistants
Sales Assistants

Green Gardens

06 දෙසැ 12:36 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Admin Executive Cum Secretary
Admin Executive Cum Secretary

Neomed International

සාමාජිකයා07 දෙසැ 12:20 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

සේවකයින් - ඡයා පිටපත් සේවාවන්

SELLFAST | ISURUADS |KADAWATHA නියෝජිත

සාමාජිකයා06 දෙසැ 2:07 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator

Sell Fast Agent

සාමාජිකයා06 දෙසැ 11:07 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!