කර්මාන්ත
දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Assistant Manager - Clearing&Forwarding
Assistant Manager - Clearing&Forwarding

Cargoworld Shipping Pvt Ltd

සාමාජිකයා21 ඔක් 11:42 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Senior Air Ticketing Executive
Senior Air Ticketing Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා18 ඔක් 9:26 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Travel Executive (Female / Male)

Tradarea (Pvt) ltd

සාමාජිකයා17 ඔක් 10:44 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Travel Executive

Voyage Travels

14 ඔක් 1:48 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Inbound - Tour Executive
Inbound - Tour Executive

The Traveller Global (Pvt) Ltd

12 ඔක් 12:39 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Shipping & Office Administration
Shipping & Office Administration

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා11 ඔක් 11:45 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Logistics Assistant (Male)
Logistics Assistant (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා05 ඔක් 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Reservation Executive

Let’s See Asia Pvt Ltd

03 ඔක් 2:43 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Travel & Tour Executive (Male/Female)
Travel & Tour Executive (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා29 සැප් 5:42 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Reservation Executive

Nimsha Samaranayake

26 සැප් 3:30 පව, රත්නපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Junior Travel Executive (Male)
Junior Travel Executive (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා24 සැප් 3:46 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Junior Travel Executive (Male)
Junior Travel Executive (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා17 සැප් 11:42 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Shipping Operation Executive
Shipping Operation Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා15 සැප් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Travel Assistant (Male/Female)
Travel Assistant (Male/Female)

Shibay Travels & Tours

සාමාජිකයා10 සැප් 3:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Shipping Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා09 සැප් 9:14 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Import Sales Executive - Frieght
Import Sales Executive - Frieght

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා08 සැප් 4:44 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Tour Executive
Tour Executive

J.F.TOURS & TRAVELS (CEY) LTD

08 සැප් 11:26 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Ticketing Officers

Bright International Pvt Ltd

සාමාජිකයා29 අගෝ 4:21 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Ticketing & Reservation Officers
Ticketing & Reservation Officers

Sky Voyager Tours & Travels (Pvt) Ltd

24 අගෝ 4:57 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Tour Executives (Female)
Tour Executives (Female)

Sky Voyager Tours & Travels (Pvt) Ltd

24 අගෝ 4:55 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

1 න් 1 පිටුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!