කර්මාන්ත
දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Steward - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 12:29 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පිහිනුම් තටාක සේවක - ශ්‍රී ලංකා
පිහිනුම් තටාක සේවක - ශ්‍රී ලංකා

Chamith Gunasekara

21 ඔක් 3:59 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Waiter - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 4:58 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Manager Vacancies - Qatar
Manager Vacancies - Qatar

Talent Lanka Human Resources

සාමාජිකයාඊයේ 4:48 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 4:33 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Private Cook - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 4:30 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Steward - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 12:29 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Steward - Sri Lanka

Private Poster

25 ඔක් 5:04 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආහාර පිළියෙල කිරීමේ සුපවේදී - ශ්‍රී ලංකා

Senanayaka Management (Pvt) Ltd

25 ඔක් 1:27 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Executive Chef - Sri Lanka
Executive Chef - Sri Lanka

Southern Group of Companies

සාමාජිකයා24 ඔක් 1:13 පව, මාතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper - Sri Lanka

Thusare Talking Hands

24 ඔක් 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Cook - Sri Lanka

Private Poster

23 ඔක් 7:29 පෙරවරු, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Barman - Sri Lanka

Márta Kozák

21 ඔක් 4:41 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පිහිනුම් තටාක සේවක - ශ්‍රී ලංකා
පිහිනුම් තටාක සේවක - ශ්‍රී ලංකා

Chamith Gunasekara

21 ඔක් 3:59 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Cook - Sri Lanka

Private Poster

21 ඔක් 3:48 පව, රත්නපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Hostess - Sri Lanka
Hostess - Sri Lanka

Ramada

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:52 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Chef de Parties - Sri Lanka
Chef de Parties - Sri Lanka

Donstanley Catering

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:47 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Cooks - Sri Lanka
Trainee Cooks - Sri Lanka

Donstanley Catering

සාමාජිකයා21 ඔක් 12:20 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Naturalist - Sri Lanka

Private Poster

20 ඔක් 4:35 පව, මොණරාගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Room Assistant

Private Poster

20 ඔක් 4:19 පව, අනුරාධපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Steward - Sri Lanka (Male/Female)
Steward - Sri Lanka (Male/Female)

Ramada Colombo

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:19 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Barman - Sri Lanka
Barman - Sri Lanka

Ramada Colombo

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:11 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Guest Relation Executive (Male)

M L Enterprises - Wellness Consultants

20 ඔක් 11:28 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Waiters - ශ්‍රී ලංකා

International Beach Hotel - Hikkaduwa

19 ඔක් 4:30 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Roomboys - ශ්‍රී ලංකා

International Beach Hotel - Hikkaduwa

19 ඔක් 4:29 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Helper - Sri Lanka

Chandika Sampath

19 ඔක් 4:26 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Stewards - Sri Lanka

Thushara Hotel

19 ඔක් 12:06 පව, බදුල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!