කර්මාන්ත
දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
ආරක්ෂක නිලධාරින් - ශ්‍රී ලංකා
ආරක්ෂක නිලධාරින් - ශ්‍රී ලංකා

Samudra Bookshop

සාමාජිකයා13 ඔක් 3:04 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අරක්ෂක නිලධාරී (කාන්තා)

Jafferjee Brothers-Tea Bags Division

සාමාජිකයා02 ඔක් 8:10 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අාරක්ෂක නිළධාරී - ශ්‍රී ලංකා
අාරක්ෂක නිළධාරී - ශ්‍රී ලංකා

VDR Company

සාමාජිකයා01 ඔක් 12:24 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂක නිළධාරී
ආරක්ෂක නිළධාරී

Marina Colombo

සාමාජිකයා18 සැප් 8:27 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Security - Sri Lanka

Deylane

14 සැප් 4:45 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Security Officer
Security Officer

M.D. Gunasena & Co. (Pvt.) Ltd.

31 අගෝ 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Security Guard - Sri Lanka
Security Guard - Sri Lanka

E cafe Restaurant

31 අගෝ 9:19 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Security Officer - Sri Lanka
Security Officer - Sri Lanka

Ceylon Operators

සාමාජිකයා28 අගෝ 2:43 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

1 න් 1 පිටුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!