කර්මාන්ත
දැන්විම් 286 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Marketing Interns
Marketing Interns

Keells Super Careers

සාමාජිකයා18 ඔක් 12:08 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කෙටි කාලීන

Sales & Marketing

AIA Insurance Lanla PLC

23 සැප් 3:41 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

වෙනත්

Trainee Client Servicing Executive
Trainee Client Servicing Executive

Third Eye Vision

සාමාජිකයාඅද 10:41 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Advertising Crew Member
Advertising Crew Member

Innovage International - Ambalangoda

සාමාජිකයාඅද 10:10 පෙරවරු, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Advertising Officer
Advertising Officer

Innovage International - Ambalangoda

සාමාජිකයාඅද 10:10 පෙරවරු, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අලෙවි නියෝජිත - මෘදුකාංග

J N C Technologies

13 ඔක් 4:18 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

ඉංග්‍රීසි ලිපි පරිවර්තක

Private Poster

අද 8:32 පෙරවරු, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Manager Direct Marketing
Manager Direct Marketing

RND Holdings

ඊයේ 5:22 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Telemarketing Executive
Telemarketing Executive

Sellfast | Easy eAdz

සාමාජිකයාඊයේ 3:41 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Advertising Management Trainees
Advertising Management Trainees

DMI Intentional

සාමාජිකයාඊයේ 3:31 පව, බදුල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Business Development Officer

Private Poster

ඊයේ 2:16 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Supervisor - Marketing

DMI International

සාමාජිකයාඊයේ 1:56 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Agency Development Managers

Private Poster

ඊයේ 11:47 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Team Leaders Marketing

Granton Marketing Ambalangoda

සාමාජිකයාඊයේ 11:17 පෙරවරු, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අලෙවි නියෝජිත (කාන්තා/පිරිමි)
අලෙවි නියෝජිත (කාන්තා/පිරිමි)

App Studio

ඊයේ 10:37 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Business Development Executive
Business Development Executive

Eureka Australian Migration Experts

සාමාජිකයාඊයේ 1:14 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executives

Global Industrial Solutions (Pvt) Ltd

20 ඔක් 4:49 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Business Promotion Officers

MyDoctor

20 ඔක් 3:46 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Advertising Sales Supervisor

Granton marketing Ambalangoda

සාමාජිකයා20 ඔක් 2:10 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sales & Business Development Executives
Sales & Business Development Executives

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:01 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Marketing Officer

Private Poster

19 ඔක් 4:32 පව, පොලොන්නරුව, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අලෙවි නියෝජිත

Saranga Prasad Ranasinghe

19 ඔක් 3:49 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Marketing Exec. Cum Student Councillor
Marketing Exec. Cum Student Councillor

ACCHE

සාමාජිකයා19 ඔක් 3:44 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Product Promoting Executive

Granton Group (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 3:40 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive - Trainee

DMI International

සාමාජිකයා19 ඔක් 3:28 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Unit Development Executive
Unit Development Executive

Arpico Insurance PLC

සාමාජිකයා19 ඔක් 3:14 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive

Private Poster

19 ඔක් 1:47 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!