කර්මාන්ත
දැන්විම් 184 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Management Trainees

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:35 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Personal Business Assistant

Private Poster

ඊයේ 4:26 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Project Handling Manager
Project Handling Manager

NEMICO GROUP

ඊයේ 4:21 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

සහකාර කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
සහකාර කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයාඊයේ 10:04 පෙරවරු, පොලොන්නරුව, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Manager
Trainee Manager

Optimo International - Kaduwela

26 ඔක් 8:14 පව, රත්නපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

HR Manager

Private Poster

26 ඔක් 3:56 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Assistant Showroom Manager
Assistant Showroom Manager

Koala (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා26 ඔක් 2:24 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee

SLBDC

25 ඔක් 2:17 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

විධායක නිලධාරි  (ගැහැණු/ පිරමි)
විධායක නිලධාරි (ගැහැණු/ පිරමි)

Granton Marketing Pvt Ltd galle 2

සාමාජිකයා25 ඔක් 10:09 පෙරවරු, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee
Management Trainee

Sphereads

සාමාජිකයා25 ඔක් 9:12 පෙරවරු, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager (Male/Female)
Assistant Manager (Male/Female)

DMI Group - Minuwangoda

සාමාජිකයා24 ඔක් 12:56 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainee (Female)
Management Trainee (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:41 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)
කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි)

Granton Group - Minuwangoda

සාමාජිකයා22 ඔක් 8:44 පව, අම්පාර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පුහුණු වන කළමනාකරුවන්
පුහුණු වන කළමනාකරුවන්

Granton

22 ඔක් 6:48 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager (Male/Female)
Assistant Manager (Male/Female)

Granton Marketing (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා22 ඔක් 12:15 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ඉන්ධන පිරවූම්හල් කළමනාකරු

Private Poster

21 ඔක් 8:32 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainees

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:35 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Agency Development Managers

Private Poster

21 ඔක් 11:47 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආධුනික කණ්ඩායම් නායක (කාන්තා/පිරිමි)
ආධුනික කණ්ඩායම් නායක (කාන්තා/පිරිමි)

App Studio

සාමාජිකයා21 ඔක් 1:15 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager (Male/Female)
Assistant Manager (Male/Female)

Granton Groups Kaduwela

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:27 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ලිපිකරුවන්

Dilshan Wijesinghe

20 ඔක් 4:21 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Counselling Executive (Female)
Counselling Executive (Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:38 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පුහුණුවන කළමණාකරුවන් (කාන්තා/පිරිමි)
පුහුණුවන කළමණාකරුවන් (කාන්තා/පිරිමි)

DMI International

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:28 පව, නුවරඑලිය, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainees
Management Trainees

ETA Melco Engineering (Pte) Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:58 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Freelance Writer
Freelance Writer

Victoria Research Limited

20 ඔක් 9:33 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

පුහුණු වන කළමනාකරුවන්
පුහුණු වන කළමනාකරුවන්

Granton Group

20 ඔක් 9:17 පෙරවරු, පොලොන්නරුව, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!