කර්මාන්ත
දැන්විම් 263 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Computer Hardware Technician

Mission Technology

ඊයේ 8:14 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator
Data Entry Operator

FANCY POINT ( PVT ) LTD

08 සැප් 9:43 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator (Male/Female)
Computer Operator (Male/Female)

Future Dream

සාමාජිකයා19 ඔක් 10:50 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

CCTV Camera Technicians
CCTV Camera Technicians

E-Line Lanka (Pvt)Ltd

සාමාජිකයා17 ඔක් 4:11 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Freelance Web Project Manager (Female)
Freelance Web Project Manager (Female)

Zeransoft Technologies

ඊයේ 9:30 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Data Entry Operators (Night Shit)
Data Entry Operators (Night Shit)

Sanje Pvt. Ltd

21 ඔක් 4:37 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Data Entry Operator
Data Entry Operator

Global Hunt

සාමාජිකයා07 ඔක් 6:18 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Computer Hardware Technician

Mission Technology

ඊයේ 8:14 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

IT Electrician - Camera Installation

NEMICO GROUP

21 ඔක් 4:54 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Computer Operator
Computer Operator

Nadarajah Holdings Kandy Ltd

21 ඔක් 4:01 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Typesetters - Sinhala

Private Poster

21 ඔක් 3:49 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technical Support Executive
Technical Support Executive

Private Poster

21 ඔක් 3:23 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Junior Software Developer

Private Poster

21 ඔක් 2:04 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Hardware Technician

Private Poster

21 ඔක් 1:59 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Laptop Hardware Technician

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා21 ඔක් 10:53 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

IT Field Technician (Male)
IT Field Technician (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:42 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Technician -Computer

Private Poster

20 ඔක් 12:11 පව, රත්නපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

වෙනත්

Data Entry Operator
Data Entry Operator

Private Poster

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:04 පෙරවරු, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Office Assistant (Female)
Office Assistant (Female)

Private Poster

20 ඔක් 9:34 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator

CM Solutions (Pvt) Ltd

20 ඔක් 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Computer Word Processing Operator

Prema Chandrathilaka

20 ඔක් 9:20 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Interactive Content Developer
Interactive Content Developer

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 6:52 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Web Developer
Web Developer

Sunweb

19 ඔක් 4:00 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

IT Field Technician (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 3:49 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Data Entry Operator

Sunshine Foods (Pvt) Ltd

18 ඔක් 4:32 පව, මඩකලපුව, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Software Developer

nisshanka

18 ඔක් 12:10 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

PHP Developer
PHP Developer

Thilini Prasadi

18 ඔක් 12:09 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!