කර්මාන්ත
දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
House Keeping Attendant - SL
House Keeping Attendant - SL

Akara Suites

සාමාජිකයාඊයේ 2:30 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper (Female) - Sri Lanka

Private Poster

27 ඔක් 4:23 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා
ගෘහ සේවිකා - ශ්‍රී ලංකා

Private Poster

20 ඔක් 2:11 පව, කළුතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

House Keeping (Male/Female) - Sri Lanka
House Keeping (Male/Female) - Sri Lanka

Tang Dynasty Lanka

සාමාජිකයා14 ඔක් 10:31 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Housekeeper - Sri Lanka
Housekeeper - Sri Lanka

J J's Guest House

සාමාජිකයා11 ඔක් 9:23 පෙරවරු, මාතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Housemaid - Sri Lanka

Private Poster

05 ඔක් 3:36 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Nanny - Sri Lanka
Nanny - Sri Lanka

Coco Royal

සාමාජිකයා04 ඔක් 5:32 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Servant - Sri Lanka
Servant - Sri Lanka

Thushara Wijethunge

03 ඔක් 2:37 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Housemaid - Dubai

Private Poster

03 ඔක් 12:30 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

House Maid - Sri Lanka

Private Poster

30 සැප් 1:00 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Baby Sitter - Sri Lanka

Mrs.Sheril Silva

28 සැප් 12:36 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

Shamani Desilva

21 සැප් 2:14 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

House Keeping

LeNZ

17 සැප් 11:23 පව, මාතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Driver - Sri Lanka

VM Consultancy

14 සැප් 2:45 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

House Keeper - Sri Lanka
House Keeper - Sri Lanka

Private Poster

13 සැප් 5:13 පව, නුවරඑලිය, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

House Maid - Sri Lanka

Private Poster

09 සැප් 1:50 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

House Keepers
House Keepers

Target Consulting

සාමාජිකයා02 සැප් 4:57 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ගෘහසේවිකාවන් - ශ්‍රී ලංකා

SELLFAST | ISURUADS |KADAWATHA නියෝජිත

සාමාජිකයා02 සැප් 9:24 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

1 න් 1 පිටුව

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!