කර්මාන්ත
දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Carpenters - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 4:47 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

General Labour - Sri Lanka

Dilshan Wijesinghe

ඊයේ 4:23 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Delivery Helper - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 12:10 පව, අනුරාධපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Plumber - Sri Lanka
Plumber - Sri Lanka

York Lanka International (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 9:13 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Aluminium Fitters - Sri Lanka

Line & Craft

19 ඔක් 4:48 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

බංගලා පාලක - ශ්‍රී ලංකා
බංගලා පාලක - ශ්‍රී ලංකා

Madampe Mills Ltd

19 ඔක් 4:45 පව, පුත්තලම, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Painter - Sri Lanka

Private Poster

18 ඔක් 11:14 පෙරවරු, අනුරාධපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Welder - Sri Lanka
Welder - Sri Lanka

S N TRADING COMPANY PVT LTD

සාමාජිකයා14 ඔක් 3:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Motor Winder - Sri Lanka

Rohan Abeydeera

14 ඔක් 1:31 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පෑස්සුම්කරුවන් - ශ්‍රී ලංකා

Nelu's Advertising Services (Pvt) Ltd

14 ඔක් 10:07 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Welder - Sri Lanka

Private Poster

13 ඔක් 1:17 පව, ත්‍රිකුණාමලය, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Store Helper

Private Poster

11 ඔක් 3:51 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Container Helpers (Male) - Sri Lanka
Container Helpers (Male) - Sri Lanka

Private Poster

සාමාජිකයා09 ඔක් 6:42 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Hotel Cleaners - Sri Lanka
Hotel Cleaners - Sri Lanka

Mount Breeze Hotel

සාමාජිකයා08 ඔක් 10:29 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අත් උදව් කරුවන් (කාන්තා/පිරිමි)
අත් උදව් කරුවන් (කාන්තා/පිරිමි)

Chint Power Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා07 ඔක් 2:50 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Welder - Sri Lanka
Welder - Sri Lanka

DIPRA ENGINEERS

06 ඔක් 1:00 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පිරිසිදු කිරීම් සහායක (කාන්තා)
පිරිසිදු කිරීම් සහායක (කාන්තා)

Deepika Micro Credit (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා05 ඔක් 8:10 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පිරිසිදු කරන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

Sell Fast | Makola | R.N.M.Advertising

සාමාජිකයා05 ඔක් 9:46 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Sticker Worker - Shop & Vehicle Modify

Private Poster

03 ඔක් 3:36 පව, පුත්තලම, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පිරිසිදු කරන්නන්-කරන්නියන්
පිරිසිදු කරන්නන්-කරන්නියන්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික වාණිජ මණ්ඩල‍‍ය

03 ඔක් 2:46 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Helper (Male)
Helper (Male)

Sewon Burger - Kelaniya

සාමාජිකයා03 ඔක් 2:27 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Carpenter - Sri Lanka
Carpenter - Sri Lanka

Sado Lanka Pvt Ltd

01 ඔක් 7:32 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

අත් උදව් කරුවන් (පිරිමි) -  ශ්‍රී ලංකා
අත් උදව් කරුවන් (පිරිමි) - ශ්‍රී ලංකා

Company Name Withheld

30 සැප් 7:19 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

වෑද්දුම් ශිල්පීන් -  ශ්‍රී ලංකා
වෑද්දුම් ශිල්පීන් - ශ්‍රී ලංකා

Frostaire

29 සැප් 4:41 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Book Binder  - Sri Lanka
Book Binder - Sri Lanka

Private Poster

28 සැප් 3:23 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!