කර්මාන්ත
දැන්විම් 115 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Technical Executive
Technical Executive

Voice Networks Systems (Pvt) Ltd

14 ඔක් 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Electronic Technician
Electronic Technician

Sasiru Super Sonics

සාමාජිකයා19 සැප් 4:21 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Safety & EHS Officer
Safety & EHS Officer

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා22 ඔක් 12:20 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technician - Electrical Panel Boards
Technician - Electrical Panel Boards

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා22 ඔක් 10:02 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technicians

SBS

21 ඔක් 5:18 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Led Bulb Technician

Nisha Light House

21 ඔක් 3:58 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Technicians
Technicians

J.K.Agencies Pvt Ltd

21 ඔක් 12:18 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Wheel Alignment Technician

Athula Auto Traders

සාමාජිකයා20 ඔක් 6:04 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainees - Engineering
Management Trainees - Engineering

ETA Melco Engineering (Pte) Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 5:06 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Auto Cad Draftsman (Female)

SGI Tempered Glass

20 ඔක් 2:19 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Electrician

Line & Craft

20 ඔක් 12:57 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Engineers - Installation & Maintenance
Engineers - Installation & Maintenance

ETA Melco Engineering (Pte) Ltd

සාමාජිකයා20 ඔක් 12:22 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Electrician
Electrician

York Lanka International (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයා20 ඔක් 9:12 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Auto Cad Draftsman (2D/3D)
Auto Cad Draftsman (2D/3D)

ETA Melco Engineering (Pte) Ltd

සාමාජිකයා19 ඔක් 7:11 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Auto CAD Draughtsman (Female)
Trainee Auto CAD Draughtsman (Female)

Olinco Engineering

19 ඔක් 4:35 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

වායු සමීකරණ හා විදුලි කාර්මික ශිල්පින්

Company Name Withheld

19 ඔක් 12:09 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Electrician - Electrical Wiring
Trainee Electrician - Electrical Wiring

Zirru Technologies

සාමාජිකයා18 ඔක් 12:07 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කෙටි කාලීන

Electrician

Heritage Hotel - Anuradhapura

18 ඔක් 11:16 පෙරවරු, අනුරාධපුර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technician - CCTV
Technician - CCTV

Total Solutions Pvt Ltd

15 ඔක් 9:02 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

A/C කාර්මික

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා14 ඔක් 8:32 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee A/C Technician

Anudi ads | Sell fast - Maharagama

සාමාජිකයා14 ඔක් 8:30 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technician - (TV / DVD / AUDIO PLAYER)
Technician - (TV / DVD / AUDIO PLAYER)

Sell fast |Nilmini Copy Bureau | Matara

සාමාජිකයා14 ඔක් 11:38 පෙරවරු, මාතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technical Executive
Technical Executive

Voice Networks Systems (Pvt) Ltd

14 ඔක් 10:49 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Electronic Technician
Electronic Technician

Alka Tech Pvt Ltd

සාමාජිකයා13 ඔක් 4:48 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Technical Assistance
Technical Assistance

Senotec Solutions Pvt Ltd

13 ඔක් 10:29 පෙරවරු, මාතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Junior Interior Designer
Junior Interior Designer

Urban Space

12 ඔක් 3:05 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

මෝටර් කාර්මිකයන්

Roshan Rathnasekara

12 ඔක් 10:57 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!