කර්මාන්ත
දැන්විම් 3,387 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Vacancies - Malaysia
Vacancies - Malaysia

SB ENTERPRISES

සාමාජිකයා18 ඔක් 12:26 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Manager
Manager

Mr. Ruwan Subasinghe

සාමාජිකයා14 ඔක් 2:57 පව, කුරුණෑගල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Vacancies - Maldives
Vacancies - Maldives

Kandy Overseas Recruitments

සාමාජිකයාඅද 1:21 පෙරවරු, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Vacancies - KSA
Vacancies - KSA

Selco HR

සාමාජිකයාඅද 1:19 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)
අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරී (කාන්තා/පිරිමි)

App Studio

අද 1:18 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pattern QC (Male/Female)
Pattern QC (Male/Female)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඅද 1:17 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආධුනික කණ්ඩායම් නායක (කාන්තා/පිරිමි)
ආධුනික කණ්ඩායම් නායක (කාන්තා/පිරිමි)

App Studio

අද 1:15 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Business Development Executive
Business Development Executive

Eureka Australian Migration Experts

සාමාජිකයාඅද 1:14 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Trainee Supervisor (Male/Female)
Trainee Supervisor (Male/Female)

App Studio

අද 1:13 පෙරවරු, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

IT Field Technician (Male)
IT Field Technician (Male)

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 11:42 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pattern Maker (Male/Female
Pattern Maker (Male/Female

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 11:39 පව, ගම්පහ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Assistant Manager (Male/Female)
Assistant Manager (Male/Female)

Granton Groups Kaduwela

සාමාජිකයාඊයේ 11:27 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Spring & Summer Fashion Collection (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා18 ඔක් 8:59 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer Vacancies - Malaysia
Graphic Designer Vacancies - Malaysia

Manthila Enterprises (Pvt) Ltd

සාමාජිකයා10 සැප් 9:35 පෙරවරු, කළුතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Prep Cook cum Kitchen Helper - Sri Lanka
Prep Cook cum Kitchen Helper - Sri Lanka

J J's Guest House

සාමාජිකයා10 ඔක් 9:23 පව, මාතර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Account Assistant (Male/Female)
Account Assistant (Male/Female)

Future Dream Pvt Ltd.

සාමාජිකයාඊයේ 11:51 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Wheel Alignment Technetium

Athula Auto Traders

සාමාජිකයාඊයේ 6:04 පව, ගාල්ල, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

බර වාහන රියදුරු ඇබෑර්තු - සෞදි අරාබිය
බර වාහන රියදුරු ඇබෑර්තු - සෞදි අරාබිය

F H S Travels & Tours

සාමාජිකයා05 ඔක් 12:58 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Outlet Operation Assistant (Male/Female)
Outlet Operation Assistant (Male/Female)

Keells Super Careers

සාමාජිකයා15 ඔක් 7:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
පාරිභෝගික සේවා සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Keells Super Careers

සාමාජිකයා15 ඔක් 10:48 පෙරවරු, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Labour Vacancies - Saudi Arabia
Labour Vacancies - Saudi Arabia

Al-Karrim Lanka

සාමාජිකයා03 ඔක් 8:12 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Management Trainees - Engineering
Management Trainees - Engineering

ETA Melco Engineering (Pte) Ltd

සාමාජිකයාඊයේ 5:06 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Graphic Designer
Graphic Designer

Vol square

සාමාජිකයාඊයේ 5:00 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant (Male/Female)
Accounts Assistant (Male/Female)

NewAsiaLines

ඊයේ 4:57 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

Pest Control Manager Vacancies - Qatar
Pest Control Manager Vacancies - Qatar

J F Travels

සාමාජිකයාඊයේ 4:51 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

කොන්ත්‍රාත්තුව

Marketing Executives

Global Industrial Solutions (Pvt) Ltd

ඊයේ 4:49 පව, කොළඹ, රැකියා පුරප්පාඩු

අඩ කාල

Carpenters - Sri Lanka

Private Poster

ඊයේ 4:47 පව, නුවර, රැකියා පුරප්පාඩු

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!