මිල (රු)

-

දැන්විම් 381 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Microwave Convection/Grill Oven
Microwave Convection/Grill Oven

29 නොවැ 11:54 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!
UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

Brand New Electric Roster Ovens
Brand New Electric Roster Ovens

ඊයේ 10:55 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 9,500

LG Microwave Oven
LG Microwave Oven

ඊයේ 5:42 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

GAS BAKING OVEN (3 DECK - 9 TRAY)
GAS BAKING OVEN (3 DECK - 9 TRAY)

ඊයේ 5:04 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 89,500

Gas Cooker
Gas Cooker

සාමාජිකයාඊයේ 11:47 පෙරවරු, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 5,700

Galaxy 4 Burner Glass Top Gas Cooker
Galaxy 4 Burner Glass Top Gas Cooker

ඊයේ 11:22 පෙරවරු, මාතර, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

Galaxy 4 Burner Gas Cooker -Original
Galaxy 4 Burner Gas Cooker -Original

ඊයේ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

Galaxy 4 Burner Gas Cooker -Original
Galaxy 4 Burner Gas Cooker -Original

ඊයේ 10:04 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

4 Burner Gas Cooker -Glass top -Original
4 Burner Gas Cooker -Glass top -Original

ඊයේ 9:38 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

BBQ Grill Machine - Stainless Steel
BBQ Grill Machine - Stainless Steel

ඊයේ 9:23 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,550

GAS BAKING OVEN (2 DECK - 4 TRAY)
GAS BAKING OVEN (2 DECK - 4 TRAY)

සාමාජිකයාඊයේ 9:02 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 174,500

ELECTRIC OVEN
ELECTRIC OVEN

ඊයේ 12:35 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 9,000

Sharp Mircrowave with Grill
Sharp Mircrowave with Grill

01 දෙසැ 8:50 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 13,000

Galaxy Glass Top 4 Burner Gas Cooker
Galaxy Glass Top 4 Burner Gas Cooker

01 දෙසැ 6:29 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

Singer Oven
Singer Oven

01 දෙසැ 5:42 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

Whirlpool microwave oven
Whirlpool microwave oven

01 දෙසැ 5:35 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

GAS BAKING OVEN (3 DECK - 9 TRAY)
GAS BAKING OVEN (3 DECK - 9 TRAY)

සාමාජිකයා01 දෙසැ 4:47 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 309,996

Halogen Oven
Halogen Oven

01 දෙසැ 4:00 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

Candy Oven
Candy Oven

01 දෙසැ 3:55 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 60,000

microwave oven
microwave oven

01 දෙසැ 3:10 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 12,500

Galaxy Glas-Top 4 Burner Gas Stove
Galaxy Glas-Top 4 Burner Gas Stove

01 දෙසැ 3:02 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

Galaxy 4 Burner Gas Cooker
Galaxy 4 Burner Gas Cooker

01 දෙසැ 3:01 පව, නුවර, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

Den-B 4 Burner Gas Cooker Hob
Den-B 4 Burner Gas Cooker Hob

01 දෙසැ 2:48 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

MSH - oven from dubai
MSH - oven from dubai

සාමාජිකයා01 දෙසැ 12:22 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

COOKER HOB GLASS TOP 4 BURNER
COOKER HOB GLASS TOP 4 BURNER

01 දෙසැ 11:32 පෙරවරු, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob
4 Burner Glass Top Gas Cooker Hob

01 දෙසැ 9:55 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!