මිල (රු)

-

දැන්විම් 361 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!
UNIQUE -New AMILEX GAS COOKER!

සාමාජිකයා20 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,950

Indesit K3M11(W)/EX Cooker / Oven
Indesit K3M11(W)/EX Cooker / Oven

24 ඔක් 10:29 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

Richsonic Multicooker
Richsonic Multicooker

ඊයේ 11:28 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 11,900

Glass top 4 Burner Gas Cooker- Original
Glass top 4 Burner Gas Cooker- Original

ඊයේ 12:20 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,400

Portable Camping Stove
Portable Camping Stove

24 ඔක් 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

Electric BABY Belling Oven
Electric BABY Belling Oven

ඊයේ 8:37 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

Glass Top Gas Burner
Glass Top Gas Burner

සාමාජිකයාඊයේ 8:23 පෙරවරු, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

Indesit K3M11(W)/EX Cooker / Oven
Indesit K3M11(W)/EX Cooker / Oven

24 ඔක් 10:29 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

Microwave Oven
Microwave Oven

24 ඔක් 10:11 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 4,000

Microwave
Microwave

24 ඔක් 8:34 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,000

laugfs gas cylinder
laugfs gas cylinder

24 ඔක් 7:10 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,800

Cooker Hood
Cooker Hood

24 ඔක් 4:39 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 9,000

Bright Gas Stove Single Burner
Bright Gas Stove Single Burner

සාමාජිකයා24 ඔක් 12:13 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

Oven  used
Oven used

24 ඔක් 11:46 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

Cooker Hood/ Exhauster
Cooker Hood/ Exhauster

24 ඔක් 9:32 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 27,000

Oven Gas Cooker (Brand New)
Oven Gas Cooker (Brand New)

24 ඔක් 8:04 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 118,000

Sharp Microwave
Sharp Microwave

23 ඔක් 11:00 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

microwave
microwave

23 ඔක් 6:38 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

National Oven
National Oven

23 ඔක් 1:37 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

Hot Plate Single 1000W
Hot Plate Single 1000W

සාමාජිකයා22 ඔක් 12:07 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,400

4 burner with gas oven
4 burner with gas oven

22 ඔක් 11:42 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 24,000

brand newl microwave oven
brand newl microwave oven

22 ඔක් 10:51 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 10,600

OVEN GAS AFRON
OVEN GAS AFRON

22 ඔක් 9:18 පෙරවරු, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

New Microwave
New Microwave

22 ඔක් 9:02 පෙරවරු, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

LG Microwave
LG Microwave

21 ඔක් 12:38 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

PIGEON 3 BURNER GAS STOVE
PIGEON 3 BURNER GAS STOVE

සාමාජිකයා21 ඔක් 12:21 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,850

Double Burner Gas Cooker
Double Burner Gas Cooker

20 ඔක් 1:38 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!