මිල (රු)

-

දැන්විම් 605 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Samsung RR1914ASBE Single Door
Samsung RR1914ASBE Single Door

20 ඔක් 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,500

LG DOUBLE DOOR  INVERTER FRIDGE
LG DOUBLE DOOR INVERTER FRIDGE

සාමාජිකයාඅද 7:38 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 64,500

ABANS MINI BAR FRIDGE
ABANS MINI BAR FRIDGE

සාමාජිකයාඊයේ 10:35 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 14,990

Haier Defreeser
Haier Defreeser

ඊයේ 7:53 පව, පොලොන්නරුව, ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

haier
haier

ඊයේ 5:05 පව, ගාල්ල, ගේදොර උපකරණ

රු 50,000

LG door cooling system fridge
LG door cooling system fridge

ඊයේ 4:38 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 27,000

LG 2 DOOR Refrigerator
LG 2 DOOR Refrigerator

ඊයේ 3:50 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

SL-ECO72
SL-ECO72

ඊයේ 3:49 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 33,000

LG Refregirator
LG Refregirator

ඊයේ 3:04 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

Hitachi refrigerator
Hitachi refrigerator

ඊයේ 1:44 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

Samsung RR1914ASBE Single Door
Samsung RR1914ASBE Single Door

20 ඔක් 10:47 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 16,500

Defreezer singer scd 182
Defreezer singer scd 182

ඊයේ 10:01 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 39,000

Refrigerator LG double door
Refrigerator LG double door

ඊයේ 9:21 පෙරවරු, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

WHIRLPOOL D/DOOR REFRIGRETOR
WHIRLPOOL D/DOOR REFRIGRETOR

සාමාජිකයා26 ඔක් 10:45 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 56,500

SISIL Single door refrigerator
SISIL Single door refrigerator

26 ඔක් 10:11 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 31,000

Singer fridge
Singer fridge

26 ඔක් 9:15 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

Haier Bottle Cooler
Haier Bottle Cooler

26 ඔක් 5:21 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 50,000

DOUBLE DOOR REFRIGERATOR
DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

සාමාජිකයා26 ඔක් 5:20 පව, කුරුණෑගල, ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

LG 491Ltr NON-INVERTER REFRIGERATOR
LG 491Ltr NON-INVERTER REFRIGERATOR

සාමාජිකයා26 ඔක් 3:55 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 124,999

lux REFRIGERATOR
lux REFRIGERATOR

26 ඔක් 3:10 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 209,500

NIHORA-NEW INNOVEX 250L REFRIGERATOR
NIHORA-NEW INNOVEX 250L REFRIGERATOR

සාමාජිකයා26 ඔක් 2:38 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 48,500

NIHORA-NEW 180L INNOVEX REFRIGERATOR
NIHORA-NEW 180L INNOVEX REFRIGERATOR

සාමාජිකයා26 ඔක් 2:18 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 37,000

Refrigerator ( Sharp )
Refrigerator ( Sharp )

26 ඔක් 1:15 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

Deawoo fridge
Deawoo fridge

26 ඔක් 11:20 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

LG FROST REFRIGERATOR inverter
LG FROST REFRIGERATOR inverter

සාමාජිකයා26 ඔක් 10:13 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 87,900

Bottle Cooler SISIL
Bottle Cooler SISIL

26 ඔක් 8:57 පෙරවරු, කෑගල්ල, ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!