මිල (රු)

-

දැන්විම් 626 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
fridge freezer
fridge freezer

සාමාජිකයා29 නොවැ 1:21 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 52,000

NIHORA-NEW INNOVEX - DAMRO REFRIGERATOR
NIHORA-NEW INNOVEX - DAMRO REFRIGERATOR

සාමාජිකයා29 නොවැ 1:33 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 37,000

Hitachi 4 Door Inverter Refrigerator
Hitachi 4 Door Inverter Refrigerator

ඊයේ 11:29 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 250,000

720 litres Defreezer
720 litres Defreezer

ඊයේ 9:47 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 85,000

SISIL Deep Freezer
SISIL Deep Freezer

ඊයේ 8:52 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

LG 491L SMART INVERTER REFRIGERATOR
LG 491L SMART INVERTER REFRIGERATOR

සාමාජිකයාඊයේ 7:52 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 132,000

SAMSUNG SINGLE DOOR FRIDGE RR19.
SAMSUNG SINGLE DOOR FRIDGE RR19.

සාමාජිකයා18 නොවැ 2:25 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 35,990

LG 310L SMART INVERTER REFRIGERATOR
LG 310L SMART INVERTER REFRIGERATOR

සාමාජිකයාඊයේ 7:29 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 87,000

LG Refrigerator
LG Refrigerator

ඊයේ 7:27 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

LG 275L SMART INVERTER REFRIGERATOR
LG 275L SMART INVERTER REFRIGERATOR

සාමාජිකයාඊයේ 5:55 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 73,000

LG 255L SMART INVERTER REFRIGERATOR
LG 255L SMART INVERTER REFRIGERATOR

සාමාජිකයාඊයේ 4:48 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 64,000

Singer Fridge
Singer Fridge

ඊයේ 4:29 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

Whirpool frige
Whirpool frige

ඊයේ 3:51 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 22,000

refrigerator for sell
refrigerator for sell

ඊයේ 3:51 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

LG fridge
LG fridge

ඊයේ 3:44 පව, බදුල්ල, ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

Refrigerator
Refrigerator

ඊයේ 2:04 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

LG fridge
LG fridge

ඊයේ 1:49 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

LG GL M312VM Refrigerator
LG GL M312VM Refrigerator

ඊයේ 12:15 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

Haier Refrigerator
Haier Refrigerator

සාමාජිකයාඊයේ 12:13 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

Samsung fridge (520L)
Samsung fridge (520L)

ඊයේ 12:09 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 85,000

Gold Star fridge
Gold Star fridge

ඊයේ 11:47 පෙරවරු, මාතර, ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

UNIQUE -NEW INNOVEX REFRIGERATOR!
UNIQUE -NEW INNOVEX REFRIGERATOR!

සාමාජිකයාඊයේ 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 37,500

ABANS MINI BAR FRIDGE
ABANS MINI BAR FRIDGE

සාමාජිකයාඊයේ 10:41 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 14,990

HAIER Bottle Cooler
HAIER Bottle Cooler

ඊයේ 9:36 පෙරවරු, රත්නපුර, ගේදොර උපකරණ

රු 43,000

LG DOUBLE DOOR INVERTER FRIDGE
LG DOUBLE DOOR INVERTER FRIDGE

සාමාජිකයාඊයේ 8:54 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 65,990

Samsung side by side refrigerator
Samsung side by side refrigerator

ඊයේ 7:36 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 85,000

Daewoo Brand Refrigerator
Daewoo Brand Refrigerator

ඊයේ 5:36 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 80,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!