මිල (රු)

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
freezer compressor
freezer compressor

23 ඔක් 12:34 පව, රත්නපුර, ගේදොර උපකරණ

රු 3,200

Steam Mop
Steam Mop

19 ඔක් 11:43 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 13,000

Waterpump
Waterpump

17 ඔක් 6:57 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 42,000

Stand Griddle (Germany)
Stand Griddle (Germany)

15 ඔක් 4:45 පව, නුවර, ගේදොර උපකරණ

රු 80,000

Stand Fryer ( Saudi Arabia)
Stand Fryer ( Saudi Arabia)

15 ඔක් 4:37 පව, නුවර, ගේදොර උපකරණ

රු 70,000

flour sifter
flour sifter

14 ඔක් 10:06 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,100

Four Burner Cooker (GAS)
Four Burner Cooker (GAS)

13 ඔක් 10:10 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 52,000

Drinking Cooler Machine
Drinking Cooler Machine

13 ඔක් 9:23 පෙරවරු, නුවර, ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

5 Star Gas Regulator
5 Star Gas Regulator

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:09 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 990

Ez Popcorn
Ez Popcorn

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:06 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 675

Philips Viva Collection Airfryer
Philips Viva Collection Airfryer

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:03 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 26,900

Kanchan Classic Pressure Cooker
Kanchan Classic Pressure Cooker

සාමාජිකයා12 ඔක් 3:25 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,400

Portable Belnder
Portable Belnder

සාමාජිකයා12 ඔක් 3:22 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

Asian Electric Roti Maker
Asian Electric Roti Maker

සාමාජිකයා12 ඔක් 3:10 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 4,750

Eurogas LPG Gas Regulator
Eurogas LPG Gas Regulator

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:36 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 990

Wall Bracket With DVD & Receiver Stand
Wall Bracket With DVD & Receiver Stand

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:33 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,250

Elba Cooker Hob (60-310X)
Elba Cooker Hob (60-310X)

සාමාජිකයා12 ඔක් 11:10 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 36,900

Royalboy Container Set 7 Pcs
Royalboy Container Set 7 Pcs

සාමාජිකයා11 ඔක් 6:00 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 790

Luminarc Sterling Ice Green Glass Set
Luminarc Sterling Ice Green Glass Set

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:59 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,650

Glass Water Bottle with Resealable Lid
Glass Water Bottle with Resealable Lid

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:58 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 390

Luminarc Salto Ice Green Glass Set
Luminarc Salto Ice Green Glass Set

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:58 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,599

Luminarc Vigne Mazarine Glass Set
Luminarc Vigne Mazarine Glass Set

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:58 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,599

Lily Glassware
Lily Glassware

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:58 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 890

Luminarc Savoie Stemmed Glass Set
Luminarc Savoie Stemmed Glass Set

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:56 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,190

Luminarc Savoie Stemmed Glass Set
Luminarc Savoie Stemmed Glass Set

සාමාජිකයා11 ඔක් 5:56 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!