මිල (රු)

-

දැන්විම් 821 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Portable BBQ Grill Barbecue grill
Portable BBQ Grill Barbecue grill

සාමාජිකයා24 ඔක් 10:43 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,250

ELBA Gas Cooker With Oven
ELBA Gas Cooker With Oven

06 ඔක් 6:34 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

Electric Kettle Stainless Steel (STORM)
Electric Kettle Stainless Steel (STORM)

සාමාජිකයා21 ඔක් 3:20 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,400

ROTU MAKER (SAMFORD)
ROTU MAKER (SAMFORD)

සාමාජිකයා21 ඔක් 3:20 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,550

Magic Bullet 21pcs Original
Magic Bullet 21pcs Original

අද 4:59 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,999

Boston 1.8 Rice Cooker
Boston 1.8 Rice Cooker

සාමාජිකයාඅද 4:44 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

Hachi Hopper Pan
Hachi Hopper Pan

සාමාජිකයාඅද 4:43 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,150

Food Processor
Food Processor

අද 4:26 පව, පොලොන්නරුව, ගේදොර උපකරණ

රු 11,500

Multicooker
Multicooker

අද 4:14 පව, පොලොන්නරුව, ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

BATTER DISPENSER
BATTER DISPENSER

සාමාජිකයාඅද 4:03 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 850

MR. LIDS 11 PIECE CONTAINER SET
MR. LIDS 11 PIECE CONTAINER SET

සාමාජිකයාඅද 3:57 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,440

4 S Oil/Vinegar/Salt/r With Metal Stand
4 S Oil/Vinegar/Salt/r With Metal Stand

සාමාජිකයාඅද 3:53 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,590

Bright Rice Cooker 2.8l
Bright Rice Cooker 2.8l

සාමාජිකයාඅද 3:49 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,850

Cake Baking Set
Cake Baking Set

සාමාජිකයාඅද 3:47 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,800

Bright Rice Cooker 2.2l
Bright Rice Cooker 2.2l

සාමාජිකයාඅද 3:46 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

Bright Rice Cooker 6.0l
Bright Rice Cooker 6.0l

සාමාජිකයාඅද 3:43 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 6,250

Pop-Up Spice Rack
Pop-Up Spice Rack

සාමාජිකයාඅද 3:42 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,100

Bright Rice Cooker 4.2l
Bright Rice Cooker 4.2l

සාමාජිකයාඅද 3:41 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 4,700

Bright Rice Cooker 1.8l
Bright Rice Cooker 1.8l

සාමාජිකයාඅද 3:38 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

Bananenschneider Banana Slicer
Bananenschneider Banana Slicer

සාමාජිකයාඅද 3:36 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 290

Idly Vada Wet Grinder
Idly Vada Wet Grinder

සාමාජිකයාඊයේ 10:09 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 14,500

Rectangle Chafing Dish / Buffet Set 5L
Rectangle Chafing Dish / Buffet Set 5L

සාමාජිකයා29 සැප් 11:37 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 5,950

Two story lunch box
Two story lunch box

සාමාජිකයාඅද 2:32 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 900

Singer Food Processor
Singer Food Processor

අද 2:17 පව, ගම්පහ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

ZIRCON Large 2 layer  Dish Drying Rack
ZIRCON Large 2 layer Dish Drying Rack

සාමාජිකයාඅද 1:25 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

Rice cooker nipoteck
Rice cooker nipoteck

අද 12:18 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

Microware Oven HYUNDAI
Microware Oven HYUNDAI

අද 12:14 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 9,000

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!