මිල (රු)

-

දැන්විම් 737 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Stainless Steel Shelf (YiNRUi)
Stainless Steel Shelf (YiNRUi)

සාමාජිකයා21 ඔක් 3:07 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,300

Stem Citrus Fruit Sprayer
Stem Citrus Fruit Sprayer

සාමාජිකයා03 නොවැ 6:06 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 175

4 burner cooker
4 burner cooker

අද 5:18 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

BERGHoffer 12pcs Cookware Set
BERGHoffer 12pcs Cookware Set

සාමාජිකයා11 නොවැ 10:56 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 11,990

Pop Up Spice Rack
Pop Up Spice Rack

සාමාජිකයා11 නොවැ 10:14 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 850

Wash N Bright Dishwasher
Wash N Bright Dishwasher

සාමාජිකයා10 නොවැ 4:46 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,990

Spiral Potato Slicer
Spiral Potato Slicer

සාමාජිකයා10 නොවැ 4:31 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,499

Edge of Glory As seen on TV
Edge of Glory As seen on TV

සාමාජිකයා10 නොවැ 4:22 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 495

Multifunction Peeler
Multifunction Peeler

සාමාජිකයා10 නොවැ 4:09 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 199

5-IN-1 FRUITS & VEGITABLES PLANING
5-IN-1 FRUITS & VEGITABLES PLANING

සාමාජිකයා06 දෙසැ 10:21 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,290

Peppermill grinder mill
Peppermill grinder mill

අද 3:46 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

Manul Coffee grinder
Manul Coffee grinder

අද 3:31 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

Nonstick Cooking Tool Set
Nonstick Cooking Tool Set

අද 2:10 පව, රත්නපුර, ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

Buffet Set / Chaffing Dish Round Regular
Buffet Set / Chaffing Dish Round Regular

සාමාජිකයා05 දෙසැ 11:31 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,450

Vegetable Fruit Peeler
Vegetable Fruit Peeler

අද 11:52 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 370

6Pcs Pop-Up Spice Rack
6Pcs Pop-Up Spice Rack

සාමාජිකයාඅද 11:28 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,599

Cuisipro Apple Corer
Cuisipro Apple Corer

සාමාජිකයා06 නොවැ 3:44 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 399

Marble Coated Frying Pan with Lid
Marble Coated Frying Pan with Lid

සාමාජිකයා06 නොවැ 1:44 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 3,995

100 piece Cake Decorating Kit
100 piece Cake Decorating Kit

සාමාජිකයා02 නොවැ 10:12 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 650

Stainless Steel Travel Mug - 450ml
Stainless Steel Travel Mug - 450ml

සාමාජිකයා06 නොවැ 9:58 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 349

Mr.Lids - As Seen on TV
Mr.Lids - As Seen on TV

සාමාජිකයා05 නොවැ 11:52 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,199

KUNDHAN RICE COOKER 2.8L
KUNDHAN RICE COOKER 2.8L

සාමාජිකයා01 නොවැ 3:05 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,550

7KG Kitchen Scale
7KG Kitchen Scale

සාමාජිකයා01 නොවැ 3:03 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 850

Portable Charcoal BBQ Unit
Portable Charcoal BBQ Unit

සාමාජිකයා01 නොවැ 3:01 පව, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,350

Singer LifeStraw Water Purifier 18Ltr
Singer LifeStraw Water Purifier 18Ltr

සාමාජිකයාඅද 9:28 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 7,919

Richsonic Hand Mixer (RH-501)
Richsonic Hand Mixer (RH-501)

සාමාජිකයාඅද 9:23 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 1,550

Hand Mixer, Self Rotating Bowl (RH-502B)
Hand Mixer, Self Rotating Bowl (RH-502B)

සාමාජිකයාඅද 9:22 පෙරවරු, කොළඹ, ගේදොර උපකරණ

රු 2,690

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!